Bilgi Ekonomisi Dersi 2012 – 2013 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi e-devletin temel amaçlarından biri değildir?
Daha kaliteli bir ürünü daha ucuza sunma yarışı olarak tanımlanan rekabet türü aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki seçeneklerden hangisi bilgi üretim sürecinin içerdiği aşamalardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi bilgi ve iletişim teknolojilerinin ekonomik büyümeye olan katkılarından biri değildir?
Aşağıdaki mesleklerden hangisi Fritz Machlup tarafından bilgi sektörünün istihdam payı hesaplanırken dikkate alınmamıştır?
Bilgi ekonomisinde üretimde artan verim-azalan maliyet hali geçerliyse, bu durum firmaları hangi yönde teşvik eder?
Bilgi endeksi ve bilgi ekonomisi endeksi alt bileşenleri açısından baktığımızda, Türkiye’nin en düşük değere sahip olduğu endeks aşağıdakilerden hangisidir?
Örtük bilgiye sahip usta veya uzmanların bu gizlerinin temellerini diğer ekip üyelerine açıklayarak veya buna dayalı açıklanabilir yöntemler geliştirerek örtük bilgiyi açık bilgiye dönüştürmelerine ne ad verilir?
21. yüzyılda uzay teknolojileri, savunma sanayi, enerji, genetik ve nano teknoloji alanlarında ağırlığını sürdüren ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi eğitimin genel amaçlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi bilgi ekonomilerinde kadın işgücünün bilgi sektöründe yoğun olarak istihdam edilmesinin nedenlerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi OECD’ye göre bilgi alt yapısı ile ilgili mesleklerden biridir?
Ar-Ge harcamalarının kamu sektörü, Özel sektör, üniversiteler ve kâr-dışı kurumlar arasında hangi oranda karşılandığını ve kullanıldığını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi beşeri sermaye teorisine göre yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi bilgi ekonomisinde devlete düşen görevlerden biri değildir?
Avrupa Birliği ülkeleri, e-devlet uygulamalarında belli bir aşama kaydedebilmek amacıyla 2000 yılında Lizbon’da gerçekleştirdikleri toplantıda nasıl bir hedef belirlemişlerdir?
Eşikte rekabet stratejisinde firmanın amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Eğitimin uzun dönemde en güçlü gelir dağılımı düzeltme aracı olduğunu ifade eden iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Piyasalarda ekonomik amaç ve çıkarlarını gerçekleştirmek isteyen ekonomik birimler arasında ortaya çıkan yarış ve karşıtlık ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile birlikte ekonomik alanda meydana gelen dönüşümün yarattığı gelişmelerden biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın