Bilgi Ekonomisi Dersi 2014 – 2015 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Uygarlık ve toplamların bugün için ulaşmış olduğu son aşamaya ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi Rönesansın getirdiği düşünceleri, 17 yy’da felsefi düşünceler içinde derlenip toparlanıp sistemleştirilmesi sürecinde yer almaz?
21. yüzyılda uzay teknolojileri, savunma sanayi, enerji, genetik ve nano teknoloji alanlarında ağırlığını sürdüren ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile birlikte ekonomik alanda meydana gelen dönüşümün yarattığı gelişmelerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi bilgi üretiminde karşılaşılan kısıt ve engelleri aşmada yöneticilerin önem vermesi gereken unsurlardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi bilgi üretim sürecinin kendi içindeki aşamaları arasında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi, bazı şeylerin yapılabilirliğine olanak veren ve var olan bilgi birikimidir?
Japonların bilgi ekonomisinde işletme organizasyonu için “sürekli iyileşme” kavramına verdiği ad aşağıdakilerden hangisidir?
Bilgi sarmalının işleyiş süreci aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru verilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi örtük bilgiden örtük bilgiye geçişi (örtük bilginin bir başkası ile paylaşılması) ifade eder?
Porat’ın analizlerinde eğitimciler aşağıdaki gruplardan hangisine dahil edilmiştir?
Machlup, Rubin ve Huber tarafından ABD üzerinde yapılan hesaplamalarda, AR-GE harcamalarında aşağıdakilerden hangisi en yüksek paya sahiptir?
Bilgi ekonomisinin ölçülmesinde Fritz Machlup tarafından yapılan analizlerde, bilgi endüstrisindeki üretim faaliyetlerini topladığı gruplar altında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Bilgi oranı aşağıdaki oranlamalardan hangisi ile ölçülür?
Bilgi ekonomisinin ilk olarak endekslerle ölçülmesi aşağıdaki ülkelerden hangisinde başlamıştır?
Bilgi ekonomisinde monopolist firmanın dengesi hangi noktada sağlanır?
İçsel büyüme modellerinin öncülüğünü yapan iktisatçılar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Bilgi ekonomisi sayesinde yeni meslekleri yapacak işçileri “bilgi işçisi” olarak tanımlayan düşünür aşağıdakilerden hangisidir?
Üretiminde batık maliyet söz konusu olan mal çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bilgi ve iletişim teknolojilerinin ekonomik büyümeye olan katkılarından biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın