Bilgi Ekonomisi Dersi 2013 – 2014 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Bireyin aldığı eğitimin diğer bireyler için de fayda sağlarken, bir başkasının aldığı eğitimin kişinin eğitimden elde edeceği faydayı ikame edememesine ne ad verilir?
İçsel büyüme modellerinin öncülüğünü yapan iktisatçılar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
İkinci bilimsel devrim olarak tanımlanan Kuantum Paradigmasının yolunu açan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye’de tek numaraya dayalı olarak vatandaş kimlik bilgilerinin tutulduğu bilgi sistemi ilk kez hangi proje kapsamında gerçekleştirilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi insanların inanç ve bilgilerini gerekçelendirmelerinin önündeki engellerden biri değildir?
Bilgi bazlı ekonominin temel bilgi unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
Bilgi hizmetleri için yapılan harcamaların GSMH içindeki payı hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
Yeni bilginin devreye girmesindeki en büyük engel aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile birlikte ekonomik alanda meydana gelen dönüşümün yarattığı gelişmelerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi bilgi üreticileri grubuna dahildir?
Aşağıdakilerden hangisi e-devletin temel amaçlarından biri değildir?
Sistematik ya da bilimsel bilginin belli amaçlar için organize olmuş ve birikmiş haline ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin doğurduğu yeni yoğun mesleklerden biri değildir?
Doğal kaynaklar açısından yoksul olmanın yarattığı zayıflık ve dezavantajı teknolojisini geliştirerek aşan, bu nedenle sürekli olarak AR-GE’ye ağırlık ve öncelik veren, bilgi toplumu projesini daha 19701i yıllarda başlatan ve gelişmiş önemli teknokentleri bulunan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki mesleklerden hangisi Fritz Machlup tarafından bilgi sektörünün istihdam payı hesaplanırken dikkate alınmamıştır?
Aşağıdakilerden hangisi eşikte rekabetin ilkelerinden biri değildir?
Bilgi endeksi ve bilgi ekonomisi endeksi alt bileşenleri açısından baktığımızda, Türkiye’nin en düşük değere sahip olduğu endeks aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi eğitimin genel amaçlarından biri değildir?
Piyasalarda ekonomik amaç ve çıkarlarını gerçekleştirmek isteyen ekonomik birimler arasında ortaya çıkan yarış ve karşıtlık ilişkisi aşağıdakilerden hangisidir?
Bilgi ekonomisinde üretimde artan verim-azalan maliyet hali geçerliyse, bu durum firmaları hangi yönde teşvik eder?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın