Bilgi Ekonomisi Dersi 2013 – 2014 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi eğitimin finansmanında içsel nedenlerden kaynaklanan bir takım dar boğazlardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi genel rekabet edebilirlik endeksi sıralamasında ilk dört ülke arasında yer almaz?
Japonlarda bilgi üretimini destekleyici özene sahip ve karşılıklı güven veren ortama verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi eğitimin genel amaçlarından biri deâildir?
Devletin, bireylerin ve iş dünyasının bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanmaya ne kadar hazır olduklarını gösteren parametre aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bilgi ekonomisinde devlete düşen görevlerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunu oluşturan unsurlardan biri değildir?
Bilgi toplumundaki eğitim şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki ülkelerden hangisi hem eğitim hem de AR-GE harcamalarında en yüksek paya sahiptir?
Rekabet Teorisinde modern rekabet anlayışı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi, iş ortamı, politik ortam ve alt yapı ortamı bileşenlerinden oluşan bir ağa hazırlık endeksidir?
Türkiye’de e-devlete geçiş vizyonu oluşturmak amacıyla ilk defa başbakanlığın koordinasyonunda Kamu-Net Kurulu hangi tarihte oluşturulmuştur?
Aşağıdakilerden hangisi eğitimde özel-doğrudan maliyetlerden biri değildir?
2012 Yılı itibariyle, bilgi ekonomisi endeksi ülke sıralamasında aşağıdakilerden hangisi birinci sıradadır?
Yeniliklerin geliştirilmesini, yayılmasını ve kullanılmasını etkileyen tüm ekonomik, sosyal, politik, örgütsel ve diğer önemli faktörlerin bütününe ne ad verilir?
OECD tarafından yapılan sınıflamaya göre “büro personeli” aşağıdaki gruplardan hangisine dahildir?
Aşağıdakilerden hangisi Bloug’a göre eğitimin “taşma etkileri” yaratarak oluşturduğu dışsallıklardan biri değildir?
Geleneksel devlet ile E-devlet karşılaştırılmasında aşağıdakilerden hangisi geleneksel devletin özelliklerinden birisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi piyasalarda ekonomik amaç ve çıkarlarını gerçekleştirmek isteyen ekonomik birimler arasında, zaman içinde ortaya çıkan bir yarış ve karşıtlık şeklindeki ilişki süresidir?
Aşağıdakilerden hangisi Porter’e göre rekabetçi gelişme aşamalarından biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın