Bilgi Ekonomisi Dersi 2014 – 2015 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Doğanın mekanik işleyişini açıklayan doğa yasalarıyla, tüm bilimlerin anası olarak mekanik biliminin doğmasını sağlayan aşağıdakilerden hangisidir?
Nicel sayılar, nitel özellikler ve değer yaratma aşamasında olmayan potansiyel enformasyon olgusu aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bilgi ekonomisinin temel özellikleri arasında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi bilgiyi saklamak ve tekrar kullanmak için üretilen saklama teknolojileri araçları arasında yer almaz?
Bilgi ekonomisi sayesinde ortaya çıkan tele-çalışmanın faydaları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Firmaya rekabetçi güç kazandıran stratejilerden savunmacı stratejinin başarı ölçütü aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Yenilik sürecinin dayalı olduğu çevrimlerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi rekabetin ekonomik fonksiyonlarından biri değildir?
Rekabet avantajını ülkelerden çok firmaların yaratacağını savunan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi eğitim yatırımlarının özellikleri arasında yer almaz?
Eğitime yönelik kamu harcamalarından olup sabit ve değişken maliyet olarak ikiye ayrılan harcama türü aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi eğitime yönelik yatırım harcamaları içinde yer almaz?
Eğitimin verimliliği artırmadığı, ancak iyi işlere girebilmek için bilet görevi üstlendiğini ileri süren düşünce aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi karma ekonomik modelin yarattığı olumsuzluklar arasında yer almaz?
Bir ülkede e-demokrasinin yerleşmesi isteniyorsa, e-devletin hangi temel amacının bunu gerçekleştirmesi beklenir?
Aşağıdakilerden hangisi, yeniliklerin geliştirilmesini, yayılmasını ve kullanılmasını etkileyen tüm ekonomik sosyal, politik, örgütsel ve diğer önemli faktörlerin bütününü ifade eder?
Aşağıdaki ülkelerden hangisi hem eğitim hem de AR-GE harcamalarında en yüksek paya sahiptir?
Aşağıdaki ülkelerden hangisi bilgi ekonomisi olarak kabul edilen ülkeler arasında yer almaz?
Türkiye’de 2009 itibariyle kadın işgücünün bilgi sektöründeki istihdam oranı yüzde kaçtır?
Aşağıdakilerden hangisi, iş ortamı, politik ortam ve alt yapı ortamı bileşenlerinden oluşan bir ağa hazırlık endeksidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın