Bilgi Ekonomisi Dersi 2013 – 2014 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi sayısal maldır?
İçsel büyüme modellerine göre büyümenin kaynakları arasında aşağıdakilerden hangisi birinci sırada yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi ağ kentler (network cities) modelinin özelliklerinden biri değildir?
Bilgi bazlı ekonominin temel bilgi unsuru aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bilgi hizmetleri kapsamındaki finansal hizmetlerden biri değildir?
Bilgi ekonomisinde üretimde artan verim-azalan maliyet hali geçerliyse, bu durum firmaları hangi yönde teşvik eder?
Bilgi üretiminin ulusal gelir içindeki payının hesaplanmasında “bilgi endüstrisi” kavramını kullanan ilk araştırmacı kimdir?
Aşağıdakilerden hangisi bilgi üretiminin belirleyicileri arasında sayılan beş koşuldan biri değildir?
Sistematik ya da bilimsel bilginin belli amaçlar için organize olmuş ve birikmiş haline ne ad verilir?
Bilgi ekonomisinin ölçülmesinde Fritz Machlup tarafından yapılan analizlerde, bilgi endüstrisindeki üretim faaliyetlerini topladığı gruplar altında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Uygarlığın gelişim yolu üzerinde sanayi toplumundan bilgi toplumuna doğru yaşanan köklü dönüşüm ve sıçramayı U. Porat ve Y. Masuda aşağıdaki kavramlardan hangisi ile tanımlamışlardır?
İnsan aklının yeniden (mitos’dan logos’a geçişten sonra) ikinci kez keşfi, bu defa yeniden doğuş anlamına gelen aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşmiştir?
İnsanların psikolojik doyuma ihtiyaç duymaları ve bunu sağlayan yaşam unsurlarını korumak istemeleri ihtiyacını aşağıdaki işlevlerden hangisi karşılar?
Bilgi altyapısını belirlemek amacıyla Japonya Haberleşmeye Ekonomi Araştırma Kurumu aşağıdakilerden hangisini oluşturmuştur?
Aşağıdakilerden hangisi bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin doğurduğu yeni yoğun mesleklerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi örtük bilgiden örtük bilgiye geçişi (örtük bilginin bir başkası ile paylaşılması) ifade eder?
Aşağıdakilerden hangisi Dünya Bankası’nın, ülkelerin bilgi ekonomisine hazır olup olmadıkları konusunda temel değerlendirme sağlayan endeksinin temel unsurlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi bilginin tanımlarından biri değildir?
Bilgi Ekonomisinin bilgisi aşağıdakilerden hangisinde gerçekleşmez?
Aşağıdaki üretim faktörlerinden hangisi potansiyel olarak sınırsız ve diğer üretim faktörlerine göre daha akışkan bir yapıya sahiptir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın