Bilgi Ekonomisi Dersi 2012 – 2013 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Toplumsal bütünün organizasyon, yapılanış ve işleyiş süreçlerinin bilginin işlev ve özelliklerine göre şekillendiği yeni toplum biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Bilgi ekonomisinde aşağıdaki durumların hangisinde oligopolistik yapı zamanla monopolistik bir yapıya dönüşebilir?
durumda 3. Bilgi üretiminin sürekli duruma dönüşmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir?
Aşağıdakilerden hangisi lyonya Uygarlık tarihinde mitolojik düşünceden akli düşünceye geçişi ve insanın kendi aklı ile doğanın işleyişini açıklama ve anlama girişimi olarak tanımlanır?
Bilgi hizmetleri için yapılan harcamaların GSMH içindeki payı hesaplanırken aşağıdakilerden hangisi dikkate alınmaz?
İçsel büyüme modellerinin öncülüğünü yapan iktisatçılar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
İkinci bilimsel devrim olarak tanımlanan Kuantum Paradigmasının yolunu açan bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?
Sanayi toplumunda öne çıkan yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bilginin tanımlarından biri değildir?
Bazı tüketiciler tarafından kullanılan nihai bir ürün olarak ortaya çıkan “uygulamalı araştırma” için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Bilgi toplumunun merkezi sektörü aşağıdakilerden hangisidir?
Tam rekabet piyasası koşullarında bilgi ekonomisinde firmanın dengeye geldiği noktada firma ne kadar kâr elde eder?
Uzun dönemde bilginin de yer aldığı üretim fonksiyonunda, üretim, girdilerin artış oranından daha fazla artması durumunu açıklayan getiri kanunu aşağıdakilerden hangisidir?
Dünya Bankası tarafından geliştirilen bilgi değerlendirme metodolojisi aşağıdakilerden hangisini içermez?
199O’lı yıllarda, bilgi ve haberleşme teknolojileri kavramının bilgi teknolojileri kavramının yerini almasına yol açan en önemli değişim aşağıdakilerden hangisidir?
Bir endüstride çalışan her bir işgücünün ne kadar bilgi teknolojisi ile çalıştığını gösteren parametre aşağıdakilerden hangisidir?
Doğal kaynaklar açısından yoksul olmanın yarattığı zayıflık ve dezavantajı teknolojisini geliştirerek aşan, bu nedenle sürekli olarak AR-GE’ye ağırlık ve öncelik veren, bilgi toplumu projesini daha 1970’li yıllarda başlatan ve gelişmiş önemli teknokentleri bulunan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Üretiminde batık maliyet söz konusu olan mal çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bilgi ekonomisinin temel özelliklerinden birisi değildir?
Yeni bilginin devreye girmesindeki en büyük engel aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın