Bilgi Ekonomisi Dersi 2017 – 2018 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi insanlığın doğaya müdahale etme ve ona egemen olma yönünde kullandığı ilk temel teknolojik paradigmadır?
Ağ’a dayalı bilgi toplumunun merkezi sektörü aşağıdakilerden hangisidir?
Kurumların bilgi merkezli olmaları aşağıdakilerden hangisine yol açar?
Aşağıdakilerden hangisi toplumsal bütünün unsurlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi İyonya Uygarlık tarihinde mitolojik düşünceden akli düşünceye geçişi ve insanın kendi aklı ile doğanın işleyişini açıklama ve anlama girişimi olarak tanımlanır?
“Günümüzde bilgi üretimi kişisel olmaktan çok bilgi ekiplerinin işidir. Yenilikçi bilgi ekibinin oluşması, örtük bilgilerin paylaşılması ile devreye girer; belli bir süreç içinde yüz yüze etkileşim içinde şekillenerek kendi ortak dil, norm ve değerler sistemi; yani grup kültürünü oluşturur. Böylesi bir ekip ya da topluluk; tasarlanmış ekipler olmaktan çok kendi kendine organize olur ve kendileri için ortak platform oluşturarak yapılanırlar.”

Yukarıdaki paragrafta tanımlanan olgu aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bilginin tanımları arasında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi ikinci bilimsel devrim olarak tanımlanan Kuantum Paradigmasının yolunu açan bilim insanıdır?
Bilgi ve iletişim teknolojisi üreten sektörlerde, toplam faktör verimliliğinin büyümesi, bu sektördeki ürünlerin fiyatları üzerinde nasıl bir etki yaratır?
Ükelerin ekonomik refahı yakalamada ve rekabet gücünü artırmada, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kaldıraç gücünden yararlanma kapasitelerini ölçen endeks aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunda yaşanabilecek olumsuzluklar arasında yer almaz?
Bilgi üretimini destekleyici özene sahip ve karşılıklı güven veren ortama ne ad verilir?
Aşağıdaki mesleklerden hangisi Fritz Machlup tarafından bilgi sektörünün istihdam payı hesaplanırken dikkate alınmamıştır?
Bilgi oranı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Yeni ekonominin itici gücü olduğuna dair fikir birliğine varılan faktör aşağıdakilerden hangisidir?
Alıcı ve satıcının üzerinde uzlaşılan ürün hakkında farklı düzeyde bilgiye sahip olmalarından ötürü ortaya çıkan rekabet bozucu etkiye ne ad verilir?
Dünya Bankası tarafından geliştirilen bilgi endeksi içinde yer alan eğitim endeksi aşağıdaki göstergelerden hangisini kapsar?
Bu soru iptal edilmiştir.?
Yoksulluk bir çeşit bilgi eksikliğinden kaynaklandığında, bilgi = kalkınmadır tezini savununan bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?
Raul Luciano Katz tarafından bilgi sektörünün istihdam payını belirlemek amacıyla yapılan analizlerde kullanılan istatistiksel verilerin sağlandığı kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın