Temel Bilgi Teknolojileri 1 2013 – 2014 Ara Sınavı

PDF indir

Pardus’ta farklı masaüstü ayarlarını kullanmayı sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarların dış dünya ile irtibatını sağlayan bağlantı türlerinden biri değildir?
Hesap tablosu oluşturmak için kullanılan program aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi mobil işletim sistemlerinden biri değildir?
Özgeçmiş oluşturmak için kullanılan program aşağıdakilerden hangisidir?
Çalışma sayfasındaki verilerin özetlenmesini sağlayan özelliğe ne ad verilir?
Ofis programları ilk başlatıldığında açılan program öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bilişim sistemlerini oluşturan ana başlıklardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi “taşınabilir belge” biçimlerinden biridir?
Ctrl + S kısayol tuşları ile gerçekleştirilen işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisinde Windows -Mac OS - Pardus işletim sistemlerine ait masaüstü bileşen isimleri sırasıyla ve doğru olarak verilmiştir?
Excel’de, imlecin çalışma sayfasında hangi sütun ve satırda bulunduğunu gösteren kutuya ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi Moore kuralında bahsedilen gelişmenin etkilerinden biri değildir?
Excel’de temel dosya biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Windows işletim sistemine özgü yapılardan biridir?
MacOS işletim sistemi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Ofis programlarında komutların bulunduğu program öğelerine ne ad verilir?
Excel’de, bir hücreye girilen değeri para birimi olarak göstermek için kullanılan sekme ve komut grubu aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmelerde mal ve hizmet üretiminde gerekli kaynakların planlanmasında görev alan bilişim sistemlerine ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi bilişim sistemlerinde yer alan çevresel faktörlerden biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın