Temel Bilgi Teknolojileri 1 2014 – 2015 Ara Sınavı

MS Excel’de, hesaplama yaparken kullanılan, önceden yazılmış yerleşik formüllere ne ad verilir?
MS Word’de tablo çizmek için kullanılan sekme ve komut grubu aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarların ikincil birimlerinden biri değildir?
MS Word’de madde işaretli, numaralı ve çok düzeyli listeler oluşturmak için kullanılan sekme ve komut grubu aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi bilişim sistemlerinin olumsuz etkilerinden biri değildir?
MS Excel’de bir çalışma kitabının paylaştırılması ve paylaşılan çalışma kitabında yapılan değişikliklerin onaylanması ya da reddedilmesi için kullanılan komutların yer aldığı sekme aşağıdakilerden hangisidir?
Windows 7 işletim sistemindeki klasörler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
“Kayıtlı program” kavramının tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
MS Excel’de Makrolar komut grubunun yer aldığı sekme aşağıdakilerden hangisidir?
MS Word’de sayfayı renklendirmek ve sayfa kenarlığı koymak için kullanılan sekme ve komut grubu aşağıdakilerden hangisidir?
MS Word’de metni sütunlara bölmek için kullanılan komut grubu aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Windows işletim sisteminde farenin sağ tıklanması ile açılan bağlam menüsü kullanılarak yapılamaz?
PivotTable raporundaki verileri hızlı bir şekilde filtrelemeyi sağlayan bileşenin adı nedir?
Moore kuralı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Windows 7 işletim sisteminde masaüstü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi Windows 7 işletim sisteminde görev çubuğunun bileşenlerinden biri değildir?
Veri madenciliği nedir?
MS Word’de boş bir belge açmak için kullanılan sekme aşağıdakilerden hangisidir?
Durum çözümlemesi için kullanılan ve MS Excel'in kaydedip, çalışma sayfasında otomatik olarak değiştirebildiği değerler kümesine ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemlerinin temel görevlerinden biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın