Temel Bilgi Teknolojileri 1 2015 – 2016 Tek Ders Sınavı

Benzer görüşlere sahip bireylerin grup paylaşımlarında bulunarak ortak görüşlerine daha fazla bağlanması durumu hangi kavramla açıklanmaktadır?
Hesap tablolarında özet tablo hazırlanırken değerler bölmesine aşağıdakilerden hangisi yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi kişilerin tablet bilgisayarları tercih nedenlerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi cep telefonlarında kullanılan kısa mesaj hizmetinin (SMS) gelişmiş halini ifade eden kısaltmadır?
Microsoft Word yazılımında belgenin bir bölümünde gerçekleştirilen biçimlendirmenin belgenin bir başka bölgesine kolayca uygulanması için kullanılan kolaylaştırıcı araç aşağıdakilerden hangisidir?
İnternette sunucu bilgisayarlar üzerinde bulunan Web sitelerine erişimi sağlayan yazılımlara ne ad verilir?
VEBB hiyerarşisine göre en altta aşağıdakilerden hangisi yer alır?
Başarılı bir sunum için en önemli adım aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi ütopyan bakış açısına göre internetin yaygınlaşmasının etkilerinden biridir?
1960’ların başında kullanılmaya başlanan, sadece bir satır üzerindeki sınırlı sayıda karakterle oluşturulan metini yazmaya izin veren satır düzenleyicisine sahip cihazlara ne ad verilir?
Türkiye'de İnternetin ticari kuruluşlara ve halka ulaşmasını sağlayan proje aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bir dizüstü bilgisayarda daha yüksek özelliklere yönelik değiştirilebilecek parçalardan biridir?
Toplumun temel dinamiklerini belirleyen birbiriyle bağlantılı düğümler dizisi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi teknoloji ile tanışması daha geç olan ve teknolojik dünyaya sonradan uyum sağlamaya çalışan kuşağı ifade eder?
Tablet bilgisayarlar aşağıdakilerden hangisine örnek olarak verilebilir?
Hesap tablolarında bir listenin sıralaması için yapılması gereken ilk işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Toplumsal değişimin nedeninin teknolojik değişimler olduğu görüşünü içeren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisinde sözcük işlemcilerde Kes, Kopyala ve Yapıştır işlemlerinin klavye kısayolları sırasıyla, birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Prezi programında hazır bulunan renk seçenekleri aşağıdaki menülerden hangisiyle kullanılır?
Aşağıdakilerden hangisi medya okuryazarlığı kapsamındaki becerilerden biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın