Temel Bilgi Teknolojileri 1 2012 – 2013 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Bulut Bilişim nedir?
2G ile 3G arasında bulunan, 2.5G adı da verilen, 200kbps hızında veri iletişimine olanak sağlayan kablosuz ağ teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir?
İletişim türlerinden hangisine bir örnektir.
Aşağıdakilerden hangisi gelen bir e-postaya cevap verildiğini göstermek amacıyla konu başlığına otomatik olarak eklenen kısaltmadır?
Basamaklı menülerde ok tıklandığında açılan menülere ne ad verilir?
PowerPoint'te yerleşik geçiş efektlerini görmek için, aşağıdaki işlemlerden hangisinin yapılması gerekir?
IAS bilgisayarında Giriş-Çıkış Birimi aşağıdaki işlevlerden hangisini yerine getirir?
PowerPoint'te, Tablolar, Resimler, Çizimler, Bağlantılar, Metin, Simgeler ve Medya komut grupları aşağıdaki sekmelerden hangisinde yer alır?
Aşağıdaki ölçü birimlerinden hangisi küçükten büyüğe doğru olarak sıralıdır?
Bir web sitesinin adresi, ya da bilgiye erişilecek web siteleri bilinmediğinde aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
Slaytta, yer tutucuların yerleşimine ne ad verilir ?
MS Excel'de Çalışma sayfasında satır ve sütunların kesiştiği alana ne ad verilir?
Adware nedir ?
Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemi değildir ?
PowerPoint'te Görünüm Sekmeleri'nin görevi nedir?
Aşağıdaki özelliklerden hangisi sadece halka ağ topolojisinde bulunur?
Web tarayıcıların Başlık (title) bilgisinde yer alan sözcükleri Google'da aramak için aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
Aşağıdakilerden hangisi Outlook ile aynı amaçlar için kullanılan programlardan biridir?
E-posta silme süreci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi e-posta yazılırken yapılmaması gerekenlerden biridir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın