Temel Bilgi Teknolojileri 1 2016 – 2017 3 Ders Sınavı

Aşağıdakilerden hangisi bilginin özelliklerinden biridir?
Bir sözcük işlemcide imleci aynı satırda, satır başına getirmek için aşağıdaki tuşlardan hangisi kullanılır?
Aşağıdakilerden hangisi bir sunum teknolojisi değildir?
Aşağıdakilerden hangisi hesap tablolarında bulunulan satırın en solundaki hücreye gitmek için kullanılır?
Aşağıdakilerden hangisi arama motorlarından biridir?
İnternet üzerinde web sayfası oluşturmak için kullanılan betik dilin (Zengin Metin İşaretleme Dili) kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?
Https ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisiyle sayısal yayına geçilmiş ve iletimdeki güvensizlik şifreleme yoluyla giderilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir fiziksel klavyenin kullanılmadığı, sanal klavyenin ve yüksek etkileşimli kalemlerin kullanıldığı tablet bilgisayar türüdür?
Aşağıdakilerden hangisi akıllı telefonlardan görüntülü konuşma yapılabilmesi için gerekenlerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi cep telefonları ile çok fazla ilgilenip çocuklarını ihmal eden ebeveynlerin durumlarını açıklar?
Kablo bağlantısını ortadan kaldıran, kısa mesafe radyo frekansı (RF) teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi sosyal ağlarda benzer görüşlere sahip bireylerin yaptıkları tartışmalarda birbirlerini onaylayarak, tartışmanın başladığı noktaya göre çok daha fazla ortak görüşlere bağlanabilmelerini belirtir?
Aşağıdaki Web seviyelerinden hangisinde kullanıcılar bulundukları pasif rolden aktif bir role geçmişlerdir?
Ağlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi ilgilenilen alanlarda blogları bulup takip edebilmeyi ve kullanıcının oluşturduğu bloğu yayınlayabilmesini sağlayan sosyal ağ sitesidir?
İnsan bilgisayar etkileşimi için yeni sistemlerin geliştirilmesindeki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki düşüncelerden hangisi İnternetin, bilginin yayılmasını ve bilgiye erişimi artırdığı için demokratikleşmeyi sağladığı görüşünü savunur?
Aşağıdakilerden hangisi sosyal paylaşım ağlarında bireylerin kendini sunma yöntemlerinden biridir?
Bilgi toplumu içinde teknolojinin etkisini kullanıcıların belirlediğini savunan yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın