Temel Bilgi Teknolojileri 1 2017 – 2018 3 Ders Sınavı

Aşağıdakilerden hangisi giyilebilir teknolojileri anlatan en doğru ifadedir?
Sözcük işlemcilerde imlecin solundaki karakteri silmek için kullanılan klavye tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi taşınabilir bir teknoloji olarak değerlendirilemez?
Aşağıdakilerden hangisi ütopyan bakış açısına göre internetin yaygınlaşmasının etkilerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi tarihsel süreç içerisinde varolan toplum türlerinden biri değildir?
Facebook ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Benzer görüşlere sahip bireylerin grup paylaşımlarında bulunarak ortak görüşlerine daha fazla bağlanması durumu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanmaktadır?
instagram ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi web tarayıcılarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi cep telefonlarında kullanılan kısa mesaj hizmetinin (SMS) gelişmiş halini ifade eden kısaltmadır?
Hesap tablolarında bir hücreye formül yazılırken aşağıdaki karakterlerden hangisi ile başlanır?
Aşağıdakilerden hangisi dijital yerlilerin özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Web tarayıcılarının tarayıcı özelliklerinin yanında sunduğu hizmetlerden biri değildir?
Bilgisayarlarda verinin çoğunun işlendiği donanıma ne ad verilir?
İnsanların ihtiyaçlarını karşılamaya, çevresini denetlemeye veya değiştirmeye yönelik geliştirdikleri aletler, araçlar ve gerçekleştirdikleri uygulamalara ne ad verilir?
Prezi programında hazır bulunan renk seçenekleri aşağıdaki menülerden hangisiyle kullanılır?
Türkiye'de internet bağlantısının ilk kez gerçekleştirildiği yıl aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Google arama motorunda temel bilgi teknolojileri ifadesinin aynı sırada, tam olarak, arama kutusuna yazıldığı gibi yer aldığı sonuçları listeler?
Linkedin sosyal ağ sitesinin odak alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi, mobil teknolojilerin geleceği açısından en doğru değerlendirmedir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın