Temel Bilgi Teknolojileri 1 2016 – 2017 Dönem Sonu Sınavı

Hesap tablolarında özet tablo hazırlanırken değerler bölmesinde aşağıdakilerden hangisi yer alır?
Bilgisayarlarda verinin çoğunun işlendiği donanıma ne ad verilir?
Prezi programında hazır bulunan renk seçenekleri aşağıdaki menülerden hangisiyle kullanılır?
İnternet üzerinde web sayfası oluşturmak için kullanılan betik dilin (Zengin Metin İşaretleme Dili) kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi arama motorlarından biridir?
Aşağıdakilerden hangisi kişilerin tablet bilgisayarları tercih nedenlerinden biri değildir?
Sözcük işlemlerde Page Up tuşunun yerine getirdiği işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Dünya üzerindeki bilgisayar ağlarının birbirleri ile bağlanması sonucu ortaya çıkan, herhangi bir sınırlaması olmayan, uluslararası bilgisayar ve bilgi ağı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi taşınabilir bir teknoloji olarak değerlendirilemez?
Günümüzdeki gelişmiş cep telefonlarına verilen en yaygın ad aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bir dizüstü bilgisayarda daha yüksek özelliklere yönelik değiştirilebilecek parçalardan biridir?
https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim biçiminde verilen bir URL adresinde, “acikogretim” aşağıdakilerden hangisini tanımlar?
Yiyecek toplama düzeninden yiyecek üretimine geçişin yaşandığı toplum türü aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi teknoloji ile tanışması daha geç olan ve teknolojik dünyaya sonradan uyum sağlamaya çalışan kuşağı ifade eder?
Twitter’da metin biçimindeki tweet’ler en fazla kaç karakter olabilir?
Sosyal ağ sitelerinin başlıca kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Facebook ortamında etiketleme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Toplumsal değişimin nedeninin teknolojik değişimler olduğu görüşünü içeren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Linkedln sosyal ağının amacı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunda teknolojinin sunduğu araçların sağladığı avantajlardan biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın