Temel Bilgi Teknolojileri 1 2017 – 2018 Dönem Sonu Sınavı

Orjinal verinin değiştirilmeden kullanılabilir veri haline getirildiği aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Belgeye eklenebilen ve OpenOffice Writer uygulamasında bulunmayan Microsoft Word uygulaması öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
İşaretlenen tüm öğelerin hepsinin sunuma katılmasını sağlayan ve sıralama olanağı veren Prezi menüsü aşağıdakilerden hangisidir?
”1,0E+3" biçimini oluşturan sayı biçimi aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye'de internet bağlantısının ilk kez gerçekleştirildiği yıl aşağıdakilerden hangisidir?
Apple firmasının geliştirdiği web tarayıcısı aşağıdakilerden hangisidir?
Https ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
TR-NET'in 1992 yılında ilk deneysel çalışmalarını gerçekleştirdiği ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Kablo bağlantısını ortadan kaldıran, kısa mesafe radyo frekansı (RF) teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bir dizüstü bilgisayarda daha yüksek özelliklere yönelik değiştirilebilecek parçalardan biridir?
Dizüstü bilgisayarların diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
Taşınabilir teknolojilerin aynı anda ses, grafik ve video paylaşabilmesini sağlayan teknoloji aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki Web seviyelerinden hangisinde kullanıcılar bulundukları pasif rolden aktif bir role geçmişlerdir?
Linkedin sosyal ağ sitesinin odak alanı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın özelliklerinden biri değildir?
Twitter ortamında, tweetlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Teknolojinin kullanıcıların amaç ve hedeflerine ulaşmasında yardımcı bir araç olduğu görüşünü öne süren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Teknoloji ile tanışması daha geç olan ve teknolojik dünyaya sonradan uyum sağlamaya çalışan kuşak aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumunda teknolojinin sunduğu araçların sağladığı avantajlardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi ütopyan bakış açısına göre internetin yaygınlaşmasının etkilerinden biridir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın