Temel Bilgi Teknolojileri 1 2017 – 2018 Ara Sınavı

Bilgi işlem piramidinin temel öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
Markette barkod ile ürünün okunmasının gerçekleştiği bilgi işlem süreci aşağıdakilerden hangisidir?
Bilgisayarlarda verinin çoğunun işlendiği donanıma ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi girdi birimlerinden biridir?
RAM ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sözcük işlemcilerde imlecin solundaki karakteri silmek için kullanılan klavye tuşu aşağıdakilerden hangisidir?
Kişisel bilgisayarların ortaya çıkmasıyla geliştirilen birden fazla satırda işlem yapmaya olanak sağlayan yazılım aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi sözcük işlemcide paragraf biçimlendirme işlemlerinden biri değildir?
Belgede tutarlı bir genel görünüm oluşturmak için benzersiz bir renk, yazı tipi ve efekt kümesini içeren yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi mobil ofis uygulamalarından biri değildir?
PowerPoint programında sunum hazırlarken metin, grafik, ses ve video gibi verilerin ekleneceği alan aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi sunumlarda yapılan hatalardan biridir?
Bilgisayardan fotoğraf, pdf dosyası, video, Youtube videolarını ya da çevrimiçi bir fotoğrafı sunuma eklemeye yarayan Prezi menüsü aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi sunum teknolojilerinden biri değildir?
Microsoft PowerPoint dosyalarının uzantısı aşağıdakilerden hangisidir?
Veri serileri arasındaki ilişkinin gösterilmesi için kullanılacak grafik aşağıdakilerden hangisidir?
Aktif hücrenin ilgili adrese taşınmasını sağlayan tuş aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi hesap tablosu yazılımlarından biri değildir?
İşletmelerde ya da organizasyonlarda karar verme sürecini destekleyen bilgisayar destekli bilgi sistemlerine ne ad verilir?
Hesap tablosundaki “#BAŞV!” hatasının açıklaması aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın