Temel Bilgi Teknolojileri 1 Dersi 2018 – 2019 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Bilgisayarlarda verinin çoğunun işlendiği donanıma ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi belgede seçili bir metin parçası üzerinde yapılabilecek değişikliklerden biri değildir?
PowerPoint programında sunum hazırlarken metin, grafik, ses ve video gibi verilerin ekleneceği alan aşağıdakilerden hangisidir?
Veri serileri arasındaki ilişkinin gösterilmesi için kullanılacak grafik aşağıdakilerden hangisidir?
Google ya da Bing arama motorunda bilinmeyen bir kelime için yer tutucu olarak hangi işaretin kullanılması doğru olur?
Https ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
URL'nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
Microsoft şirketinin kullanıma sunduğu Office 365 ve Outlook gibi hizmetleri de bulunan arama motoru aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi kullanıcıların verilerine ve programlarına dünyanın herhangi bir yerinden, herhangi bir bilgisayarla erişmesine olanak sağlayan teknolojidir?
Giyilebilir teknolojileri anlatan en temel özellik aşağıdakilerden hangisidir?
Kablo bağlantısını ortadan kaldıran, kısa mesafe radyo frekansı (RF) teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir?
Cep telefonları ile çok fazla ilgilenip çocuklarını ihmal eden ebeveynlerin durumlarını açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Benzer görüşlere sahip bireylerin grup paylaşımlarında bulunarak ortak görüşlerine daha fazla bağlanması durumu aşağıdaki kavramlardan hangisiyle açıklanmaktadır?
Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdaki Web seviyelerinden hangisinde kullanıcılar bulundukları pasif rolden aktif bir role geçmişlerdir?
Aşağıdakilerden hangisi dijital/sayısal medyada karşılaşılan etik ihlaller kapsamında değildir?
Aşağıdakilerden hangisi dijital yerlilerin özelliklerinden biri değildir?
Toplumsal değişimin nedeninin teknolojik değişimler olduğu görüşünü içeren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
İnternetin, bilginin yayılmasını ve bilgiye erişimi artırdığı için demokratikleşmeyi sağladığı görüşünü savunan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi ütopyan bakış açısına göre internetin yaygınlaşmasının etkilerinden biridir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın