Temel Bilgi Teknolojileri 1 Dersi 2018 – 2019 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumu öncesi zenginlik kaynaklarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi bilgi sistemleri altında yer alan bilgi işleme süreçlerinden biri değildir?
Sözcük işlemlerde Page Up tuşunun yerine getirdiği işlem aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi sözcük işlemcilerde sayfa üst bilgi bölümüne eklenebilecek alanlardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi sunumlarda yapılan hatalardan biridir?
PowerPoint programında sunum hazırlarken metin, grafik, ses ve video gibi verilerin ekleneceği alan aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmelerde ya da organizasyonlarda karar verme sürecini destekleyen bilgisayar destekli bilgi sistemlerine ne ad verilir?
Bir hesap tablosunda hatalı veri türünün parametre olarak girilmesi durumunda kullanıcının karşılaşacağı hata mesajı aşağıdakilerden hangisidir?
Https ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Dünya üzerindeki bilgisayar ağlarının birbirleri ile bağlanması sonucu ortaya çıkan, herhangi bir sınırlaması olmayan, uluslararası bilgisayar ve bilgi ağı aşağıdakilerden hangisidir?
Microsoft şirketinin kullanıma sunduğu Office 365 ve Outlook gibi hizmetleri de bulunan arama motoru aşağıdakilerden hangisidir?
Kablo bağlantısını ortadan kaldıran, kısa mesafe radyo frekansı (RF) teknolojisi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi kullanıcıların verilerine ve programlarına dünyanın herhangi bir yerinden, herhangi bir bilgisayarla erişmesine olanak sağlayan teknolojidir?
Cep telefonları ile çok fazla ilgilenip çocuklarını ihmal eden ebeveynlerin durumlarını açıklayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki Web seviyelerinden hangisinde kullanıcılar bulundukları pasif rolden aktif bir role geçmişlerdir?
Aşağıdakilerden hangisi sosyal medyanın özelliklerinden biri değildir?
Toplumsal değişimin nedeninin teknolojik değişimler olduğu görüşünü içeren yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
İnsan bilgisayar etkileşimi için yeni sistemlerin geliştirilmesindeki temel amaç aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi sosyal paylaşım ağlarında bireylerin kendini sunma yöntemlerinden biridir?
İnternetin, bilginin yayılmasını ve bilgiye erişimi artırdığı için demokratikleşmeyi sağladığı görüşünü savunan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın