Temel Bilgi Teknolojileri 1 Dersi 2018 – 2019 Yılı Yaz Okulu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi bilgi toplumu öncesi zenginlik kaynaklarından biri değildir?
Verinin ilişkili bağlantılar sonucunda anlam kazanmış haline ne ad verilir?
Bir sözcük işlemcide imleci aynı satırda, satır başına getirmek için kullanılan tuş aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Belgeyi Koru düğmesi seçeneklerinden biri değildir?
Prezi sunum programında metinleri ve arka fonu otomatik olarak değiştirmeyi sağlayan menü aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi sunum teknolojilerinden biri değildir?
Bir hesap tablosunda hatalı veri türünün parametre olarak girilmesi durumunda kullanıcının karşılaşacağı hata mesajı aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmelerde ya da organizasyonlarda karar verme sürecini destekleyen bilgisayar destekli bilgi sistemlerine ne ad verilir?
Apple firmasının geliştirdiği web tarayıcısı aşağıdakilerden hangisidir?
URL'nin açılımı aşağıdakilerden hangisidir?
Https ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi herhangi bir fiziksel klavyenin kullanılmadığı, sanal klavyenin ve yüksek etkileşimli kalemlerin kullanıldığı tablet bilgisayar türüdür?
Aşağıdakilerden hangisi akıllı telefonlardan görüntülü konuşma yapılabilmesi için gerekenlerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi cep telefonlarının aşırı kullanımının çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerinden değildir?
Ekran araçları olarak da tanımlanan, görsel programlamada, bir kütüphanedeki görsel bileşenlere ne ad verilir?
Aşağıdaki Web seviyelerinden hangisinde kullanıcılar bulundukları pasif rolden aktif bir role geçmişlerdir?
Aşağıdakilerden hangisi Facebook’ta işletmelerin ve kuruluşların hikâyelerini paylaşmaları için oluşturulmuş yapıyı tanımlar?
Aşağıdakilerden hangisi sosyal ağlarda benzer görüşlere sahip bireylerin yaptıkları tartışmalarda birbirlerini onaylayarak, tartışmanın başladığı noktaya göre çok daha fazla ortak görüşlere bağlanabilmelerini belirtir?
Sanal dünyalar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisinde benliğin sadece merkezden uzaklaşmadığı, sınırsız sayıda bölündüğü de görülmektedir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın