Temel Bilgi Teknolojileri 2 Dersi 2012 – 2013 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi iletişim ve bilişim teknolojilerinin gelişmesi ile ilişkili süreçlerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçunu oluşturmaz?
Blossom’a göre düzenli olarak e-posta atıyor olmak, sosyal ağlar ve medya üzerinde paylaşılan iletilere yorumlarda bulunmak, cep telefonuna mesaj atmak gibi farklı birçok örnek uygulama ne tür bir özelliği işaret eder?
Aşağıdakilerden hangisi IDE veya SATA sabit disklerle ile ilgili bir terim değildir?
Aşağıdakilerden hangisi video çözücülerden biri değildir?
(Bu Soru iptal edilmiştir.)
Aşağıdakilerden hangisi bilgisayara zarar veren bir durum değildir?
Aşağıdakilerden hangisi İnternette sahiplik ile ilgili sorutabilecek temel sorulardan biri değildir?
İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek ya da tüzel kişiye ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi masaüstü bilgisayarların tercih edilme nedenlerinden biri değildir?
(Bu Soru iptal edilmiştir.)
ISO Pdf’i hangi tarihte onaylamıştır?
Aşağıdakilerden hangisi anakartın görevlerinden biridir?
Web tasarımı yapmaya yarayan işaretleme dili aşağıdakilerden hangisidir?
“Hiper metin ve link” kullanımı aşağıdakilerden hangisini yansıtır?
Aşağıdakilerden hangisi EndNote’un temel özelliklerinden biridir?
İletişim teknolojilerinin en önemli özelliklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir?
Çoklu ortam nedir?
Aşağıdakilerden hangisi projektörle ilgili yaşanan “Ekrandaki görüntünün projektöre aktarılamaması” sorununun temel nedenidir?
Aşağıdakilerden hangisi sınai haklar kapsamına girmez ama fikrî haklar kapsamına girer ?
İçerik, yer ve erişim sağlayıcılar için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Bir bilgisayar sisteminin özel bir işlem veya görev yapmasını sağlayacak bir şekilde düzene konulmuş bilgisayar emir dizgesini ve bu emir dizgesinin oluşum ve gelişimini sağlayacak hazırlık çalışmalarını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın