Temel Bilgi Teknolojileri 2 Dersi 2012 – 2013 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Google Maps, aşağıdaki Bulut Hizmet Modellerinden hangisine örnektir?
Aşağıdakilerden hangisi e-Devletin temel tanımları içerisinde ele alınmayan unsurlardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de e-Devlet’in kullanımı ile ilgili yakın zamanda gerçekleşmesi mümkün olan senaryolardan biri değildir?
Kişilerin kendi öğrenme amaçlarını belirledikleri, öğrenme sürecini ve eğitsel içeriği yönettikleri ve öğrenme amacıyla başkalarıyla iletişim kurdukları sistemlere ne ad verilir?
Aşağıdaki dönemlerden hangisinde kapalı devre televizyon yayınlarına ağırlık verilmiştir?
Bulut bilişim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Çocukları sosyal paylaşım sitelerini kullanan ailelerin aşağıdakilerden hangisini yapması gerekir?
Kötü niyetli yazılımlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
I. Güvenilir bir yönetici şifresi atamak
II. Şifreleme yöntemi kullanmak
III. Varsayılan SSID’yi değiştirmek

Yukarıdakilerden hangileri güvenli bir kablosuz Internet (wi-fi) bağlantısı için alınabilecek önlemlerdendir?
Öğretme, öğrenme ve araştırma gibi amaçlarla kullanılmak üzere açık lisans ile lisanslanmış, yayın hakları ile kısıtlanmamış, kamuya açık dijital malzeme aşağıdakilerden hangisidir?
On going basis - On demand basis tarama terimlerinin açılımları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar giriş birimlerinden biri değildir?
Hazırlanan e-öğrenme içeriğinin değişik öğrenme yönetim sistemlerine yüklenebilmesi ve çalıştırılabilmesi için aşağıdaki standartlardan hangisine uygun olması gerekir?
Küreselleşme ile birlikte iletişime ilişkin dikkat çeken en önemli kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Windows Media Player’ın tanımlarından biridir?
I. Pos makinesi
II. Bilgisayar
III. Cep telefonu
IV. Çevre birimleri

Yukarıda verilenlerden hangileriyle bilişim suçları işlenebilir?
Aşağıdakilerden hangisi iletişim teknolojilerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi günümüz stratejik yazılım teknolojilerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi e-Devlet’in gelişimini doğrudan etkileyen yakın dönem gelişmelerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi e-Dönüşüm Türkiye Projesinin 2007 yılına kadar olan ana stratejilerinden biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın