Temel Bilgi Teknolojileri 2 Dersi 2015 – 2016 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi MacOS işletim sisteminde Apple Menüde yer alan temel fonksiyonlardan biri değildir?
I. Yapıştır komutunu seçin.
II. “Ödev” klasörünün içine gelin ve boş bir alana yine fareyle sağ tıklayın.
III. "Proje” klasöründeki "Sunum” dosyanızın üstüne gelip fareyle sağ tıklayın.
IV. Açılan menüden kopyala seçeneğini seçin.

Windows işletim sisteminde “Proje” klasöründeki “Sunum” dosyasını “Ödev” klasörüne kopyalamak için yapılması gereken işlemlerin sırası aşağıdakilerden hangisidir?
Eldeki verileri (bilgi) önceden yüklenmiş belirli programlara göre matematiksel işlemler kullanarak işleyen, sonuç çıkaran ve bu bilgileri uygun ortamlarda saklayan, istendiğinde geri getirebilen elektronik cihazlara ne ad verilir?
Bilgisayar sistemlerini kötü amaçlı yazılımlardan korumanın bilinen ve başvurulan en temel yolu aşağıdakilerden hangisidir?
Her türlü mal ve hizmetin bilgisayar teknolojisi, elektronik iletişim kanalları ve ilgili teknolojiler aracılığı ile satın alınmasını ve satılmasını içeren kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar sistemlerine zarar vermek, bilgi çalmak, kullanıcıları rahatsız etmek gibi nedenlerle hazırlanmış programların genel adıdır?


Yukarıdaki sembol aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?
Teknolojinin yardımıyla genellikle sanal bir ortamda kişi veya kurumlara maddi veya manevi zarar verilmesine ilişkin suça ne ad verilir?
Etiğe neden ihtiyaç duyduğumuzu ve etiğin doğasını araştıran yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir?
Kişisel bilgisayarların olmadığı, halka açık bilgisayarların kullanıldığı durumlarda tercih edilmesi gereken istemci aşağıdakilerden hangisidir?
İnternet bağlantısının zayıf olması iletişim sürecine ilişkin aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?
Aşağıdakilerden hangisi anlık görsel işitsel ya da metin tabanlı iletişim kurmamıza izin veren eşzamanlı iletişim araçlarından biridir?
Aşağıdakilerden hangisi birçok kişinin katılımıyla işbirlikli olarak, web sayfaları üzerinde çalışmak için tercih edilen eşzamansız iletişim aracıdır?
Aşağıdakilerden hangisi Blogları VVikilerden ayıran temel özelliklerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi yaşamboyu öğrenen bireylerin özelliklerinden biri değildir?
I. Öğretici bilginin kaynağıdır.
II. Tüm öğrenenler aynı etkinlikleri gerçekleştirir.
III. Öğrenenler bilgiyi öğreticiden alır.
IV. Öğretici bilginin kaynağı için yol gösteren, rehberdir.
V. Bireyler yaparak, yaşayarak öğrenir.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri yaşamboyu öğrenme için doğru kabul edilmektedir?
Fiziksel donanım kaynaklarının birçok kullanıcıya bölünmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bulut tabanlı sunum aracıdır?
Gerçek dünya görüntülerinin bilgisayar tarafından yakalanması, işlenmesi, çözümlenmesi ve anlaşılması yöntemlerini içeren araştırma alanına ne ad verilir?
Yapay zekânın performansı hızla artarken, aynı dönemde insan performansında meydana gelenmesi beklenen değişimin sonucuna ne ad verilmektedir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın