Temel Bilgi Teknolojileri 2 Dersi 2017 – 2018 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

İnternet bağlantısının zayıf olması iletişim sürecine ilişkin aşağıdaki kavramlardan hangisine örnektir?
Kullanıcıların uygulama geliştirmesine yönelik olarak tasarlanmış bulut hizmeti aşağıdakilerden hangisidir?
Gerçek dünya görüntülerinin bilgisayar tarafından yakalanması, işlenmesi, çözümlenmesi ve anlaşılması yöntemlerini içeren araştırma alanına ne ad verilir?
Creative Commons (CC) lisansına göre eserin veya çalışmanın ilk sahibinin belirtilip ticari amaçla kullanılamayacağını belirten lisans işareti aşağıdakilerden hangisidir?

Sayısal çağda ağlar üzerinde öğrenmenin nasıl gerçekleştiğini açıklar. Bu yaklaşıma göre öğrenme sadece öğretenden öğrenene bilgi aktarımıyla değil, öğrenenlerin aktif katılımlarıyla ve öğretim kaynaklarıyla aktif etkileşimlerle gerçekleşmektedir.

Yukarıda bahsedilen öğrenme yaklaşımı aşağıdakilerden hangisidir?
Giyilebilir bilgisayarlar, çevre birimleri ve varsa implantların birbiriyle haberleştikleri ağa ne ad verilir?
Bilgisayar ve bilgisayarla ilişkili kaynakların çevreye duyarlı olarak kullanılmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Gereksinim duyduğu bilgiye anında ulaşıp, kendi bilgi, beceri ve yeterlikleriyle örtüştürüp kullanabilen, dahası buna yenilerini katabilen bireyler nasıl tanımlanır?
Aşağıdakilerden hangisi Rogers'a göre teknolojinin yayılım aşamasında teknolojiyi kullananların (uygulayanlar) dahil oldukları gruplardan biri değildir?
Bütün yapıya müdahale edebilen administrator kullanıcılarının yanında, ana konular için atanmış moderatörler aracılığıyla da alt konuların yönetiminin yapılabildiği eşzamansız iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?
E-posta ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi bilgiye ulaşmak için internete başvurulduğunda ya da bilgiye erişildiğinde dikkat edilmesi gereken noktalardan biri değildir?
Bilgiyi talep eden bireyler ve bilgi kaynakları arasında sınırların ortadan kalktığı öğrenme yapısını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
I. Dersler belirli bir hedef kitle için hazırlanır ve genellikle ücretlidir.
II. İçerik web üzerinde tek bir yerde yapılandırılmaz.
III. Yüksek sayıda katılımcıdan oluşan kitlesel bir yapısı vardır.
IV. Öğrenen ve öğreten rolleri sabittir.
V. Öğrenme sorumluluğu öğrenene aittir.

Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerle (KAÇD) ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?
Fiziksel donanım kaynaklarının birçok kullanıcıya bölünmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
İşbirlikli olarak fikir ve bilgi paylaşımlarında kullanılması en uygun olan eşzamansız iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bulut tabanlı depolama hizmetlerden biri değildir?
Türkiye’de kamu ve özel kuruluşlarda üretilen belgelerin güvenliğini sağlama ve teknolojide dışa bağımlılığı ortadan kaldırma bağlamında geliştirilen yerli işletim sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Görünüşü ve davranışları insana benzeyecek biçimde tasarlanan robotlara ne ad verilir?
Blogger ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın