Temel Bilgi Teknolojileri 2 Dersi 2014 – 2015 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Aşağıdaki birimlerden hangisinin bilgisayar kasasının dışında bir giriş çıkış yuvası bulunmaz?
Aşağıdakilerden hangisi bir tablet bilgisayarda bulunmaz?
“Küresel köy” ifadesi aşağıdakilerden hangisine aittir?
James Rosenau’ya göre küreselleşme tartışmaları içerisinde aşağıdakilerden hangisi birincil role sahiptir?
Küreselleşme ile birlikte iletişime ilişkin dikkat çeken en önemli kavram aşağıdakilerden hangisidir?
iTunes çoklu ortam oynatıcısını üreten firma aşağıdakilerden hangisidir?
Windows Media Player ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I. Sistemde uzun süre kalınması
II. Sistemin bir kısmına izinsiz girilmesi
III. Tüm sistemin ele geçirilmesi
IV. Sistemde bir süre kalınması

Yukarıdakilerden hangileri bilişim sistemine girmede suçun oluşabilmesi için gerekli olan temel eylemlerdir?
Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçlarından biri değildir?
Bilişim suçlan esas itibariyle aşağıdaki kanunlardan hangisinde düzenlenmiştir?
Aşağıdaki dönemlerden hangisinde kapalı devre televizyon yayınlarına ağırlık verilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi bir Bilgisayar Destekli Eğitim uygulamasıdır?
Aşağıdakilerden hangisi e-Öğrenme malzemelerinden biri değildir?
Bilgisayar ve ağ güvenliği ile ilgili olarak “bilgilerin, sadece o bilgilere erişim ve kullanım hakkına sahip olan kişilerce sahip olunması” kavramının en iyi karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT)’nin 2011 yılı Bilgi Toplumu İstatistikleri raporunda kamu hizmetlerinin sunumunda Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)’nin kullanımı ve daha etkin ve etkili kamu yönetimine ulaşma konusunda en önemli araçlardan biri olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye’de e-Devlet kullanıcı sayısını ve memnuniyetini arttırmaya yönelik çalışmalar bağlamında odaklanılan boyut aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Truva Atı’nın bilgisayara verebileceği zararlardan biri değildir?
Bilgisayardaki hard diski ve hafızayı virüslere karşı tarayarak bulduğu virüsleri bilgisayardan silmeye çalışan yazılımlardır.

Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Bulut Bilişimdeki temel bileşenlerden biri olan ve IBM çözümünde kullanılan “Sanal Makine” tanımını ilk yapan bilim insanı/insanları aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde bilişimin stratejik teknolojilerinden biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın