Temel Bilgi Teknolojileri 2 Dersi 2016 – 2017 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

İşletim sisteminin en önemli görevi aşağıdakilerden hangisidir?
Silinen dosyaların geçici olarak depolandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
Bilgisayar sisteminin genel işlerinden sorumlu olan yazılımı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi işletim sistemlerinden biri değildir?
Medya oynatma programlarının ait olduğu yazılım türü aşağıdakilerden hangisidir?
Yazılım bombalarının etkileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
I. Bilgisayar sistemlerini kötü amaçlı yazılımlara karşı belirli aralıklarla veya kullanıcının istediği bir zamanda tarar.
II. Bilgisayar sistemine bulaşan kötü amaçlı yazılımları bulur, siler veya etkisiz duruma getirir.
III. Kullanıcıların sistemdeki kişisel verilerini korur.
IV. İnternet sitelerinden kullanıcıların sistemlerine bulaşmak isteyen kötü amaçlı yazılımların sisteme sızmalarını engeller.
V. Kullanıcının bilgisayarındaki işletim sisteminin düzgün ve güvenilir çalışmasına yardım eder.

Yukarıdakilerden hangileri antivirüs ve casus önleyici yazılımların kullanıcılara sağladığı yararlardandır?
Aşağıdakilerden hangisi kullanıcının izni veya bilgisi olmaksızın sistemin işleyişini değiştiren ve kendisini diğer program veya dosyaların içinde gizleyen programlardan biridir?
Sistemi ve sistemde bulunan veriyi olması gerektiği şekilde muhafaza eden güvenlik ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Çöp e-Posta ve Truva atı gibi yazılımların uluslararası alandaki ortak adı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi internette kaynak göstermeden yapılan intihal türlerinden biridir?
I. Bilgisayar başka insanlara zarar vermek için kullanılamaz.
II. Başka insanların bilgisayar çalışmaları karıştırılamaz.
III. Bilgisayar ortamında başka insanların dosyaları karıştırılamaz.
IV. Bilgisayar hırsızlık yapmak için kullanılamaz.
V. Bilgisayar yalan bilgiyi yaymak için kullanılamaz.

Yukarıdakilerden hangileri Bilgisayar Etik Enstitüsü tarafından geliştirilen ve bilgisayar kullanım konusunda etik ilkelerinin temelini oluşturan ilkelerdendir?
İnternet ortamında “Sana nasıl davranmasını istiyorsan sen de öyle davran.” görgü kuralının temeli aşağıdakilerden hangisidir?
Başkalarına karşı saygı, altyapı ve zamanı verimli kullanma, biçimsel ve içerik ile ilgili özen ve öteki konu başlıkları altında internette erişim ve etik kurallarını ortaya koyan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Teknolojinin yardımıyla genellikle sanal ortamda kişi veya kurumlara, maddi veya manevi zarar verilmesine ne ad verilir?
Aşağıdaki iletişim araçlarından hangisi diğerlerinden farklıdır?
Aşağıdakilerden hangisi eşzamanlı iletişim yöntemlerinden biri değildir?
Kaynaktan gelen mesajı alıcıya iletme görevini aşağıdakilerden hangisi üstlenir?
İletişimde mesajın diğer adı aşağıdakilerden hangisidir?
Duygu, düşünce veya bilgilerin akla gelebilecek her türlü yolla başkalarına aktarılmasına ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın