Temel Bilgi Teknolojileri 2 Dersi 2013 – 2014 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Bulut ortamında saklama hizmetlerinin en çok önem kazandığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki hangisi Türkiye’nin ilk e-Devlet girişimlerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Bilgi Toplumu Stratejisi (DPT, 2006) öncelikli konularından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Akıllı Bilişimin gelişiminde en önemli rolü oynamıştır?
“Kullanıcılar eseri kopyalayabilir, dağıtabilir, görüntüleyebilir, kullanabilir ve ticari amaçlarla olmamak koşuluyla üzerinde değişiklik yaparak yeni eserler oluşturabilir.” şeklinde tanımlanan Creative Commons kullanım koşulu aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi MathType ile yapılabileceklerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Bulut yapısındaki BT İş Modellerinden biridir?
Kültürün hızsal yaygınlaşmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?
Aşağıdakilerden hangisi sosyal paylaşım sitelerinin sakıncalarından biri değildir?
Verileri toplayıp yerleştirdikten sonra bunları otomatik işlemlere tabi tutma olanağı veren manyetik sisteme ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi Bulut Bilişimin kullanıcılara sağladığı faydalardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi değerlendirme türlerinden biri değildir?
Kişisel Öğrenme Ortamında Birebir Ağ Oluşturma etkinliğinde kullanılan Web 2.0 araç kümesi aşağıdakilerden hangisidir?
Bilgisayardaki hard diski ve hafızayı virüslere karşı tarayarak bulduğu virüsleri bilgisayardan silmeye çalışan yazılımlardır.
Yukarıda tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Hadoop nedir?
Sosyal paylaşım sitelerinde gizlilik ve güvenlik ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
I. e-Katılımcılık anlamında vatandaş odaklı kamu hizmeti sunumu
II.Kurumsal müşterilere katılan değerin en üst seviyede gerçekleşmesi için paylaşımcı/ortak hizmet kültürü
III. Profesyonellik anlamında hükümet içi kaynak ve kabiliyetlerin etkin sunumu ve yönetimi

Yukarıdaki ana etkenlerden hangilerinin oluşması e-Devletin gerçekleşmesi için gereklidir?
Kamu kurumlarının e-dönüşümü ile ilgili aşağıdaki temel sorunlardan hangisi son zamanlarda göreceli bir azalma eğilimine girmiştir?
Aşağıdaki giriş çıkış uçlarından hangisi anakarta bağlı değildir?
Bilgisayarda casus yazılım olup olmadığını kontrol eden ve bilgisayardan kaldırılmasını sağlayan güvenlik yazılımına ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın