Temel Bilgi Teknolojileri 2 Dersi 2016 – 2017 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Silinen dosyaların geçici olarak depolandığı yer aşağıdakilerden hangisidir?
Çöp e-Posta ve Truva atı gibi yazılımların uluslararası alandaki ortak adı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi internette kaynak göstermeden yapılan intihal türlerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi eşzamanlı iletişim yöntemlerinden biri değildir?
Wikilerin çok hızlı gelişmesinin neden olduğu dezavantaj aşağıdakilerden hangisidir?
Bütün yapıya müdahale edebilen administrator kullanıcılarının yanında, ana konular için atanmış moderatörler aracılığıyla da alt konuların yönetiminin yapılabildiği eşzamansız iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi var olma amacını kısıtlamış ve özel sınırlarla kullanıcılarına hizmet etmeyi öncelik haline getirmiş sosyal ağlardan biri değildir?
Binlerce kullanıcının katılımıyla gelişmiş bir çevrim içi ücretsiz ansiklopedi olarak hizmet veren wiki aşağıdakilerden hangisidir?
Bilgiyi talep eden bireyler ve bilgi kaynakları arasında sınırların ortadan kalktığı öğrenme yapısını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi etkili ve verimli bir yetişkin eğitiminde bireyin sahip olması gereken özelliklerden biri değildir?
Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin (KAÇD) üzerine inşa edildiği kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Gereksinim duyduğu bilgiye anında ulaşıp, kendi bilgi, beceri ve yeterlikleriyle örtüştürüp kullanabilen, dahası buna yenilerini katabilen bireyler nasıl tanımlanır?
Bilgisayar ve bilgisayarla ilişkili kaynakların çevreye duyarlı olarak kullanılmasını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bulut tabanlı depolama hizmetlerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi bulut tabanlı sunum aracıdır?
Çevrimiçi verimlilik yazılımlarının kullanıcı bilgisayarında çalışan geleneksel ofis yazılımlarına göre faydaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Giyilebilir bilgisayarlar, çevre birimleri ve varsa implantların birbiriyle haberleştikleri ağa ne ad verilir?
Görünüşü ve davranışları insana benzeyecek biçimde tasarlanan robotlara ne ad verilir?
Yapay zekânın performansı hızla artarken, aynı dönemde insan performansında meydana gelenmesi beklenen değişimin sonucuna ne ad verilmektedir?
Bireyin zihinsel içeriğinin beyinden okunarak bir bilgisayara yüklenmesini tanımlayan kuramsal sürece ne ad verilir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın