Temel Bilgi Teknolojileri 2 Dersi 2014 – 2015 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi anakart üzerindeki temel birimlerden biridir?
Aşağıdaki Yapılacak iş - Bilgisayar Türü eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
Sabit disk üzerine bilgilerin yazılması aşağıdakilerden hangisi ile gerçekleşir?
Aşağıdakilerden hangisi işlemcinin temel öğelerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi dijitalleşmenin insan hayatına ilişkin ürettiği temel sonuçlardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi İnterneti diğer medya biçimlerinden farklılaştıran temel özelliklerden biri değildir?
Türkçe dil yapısına en uygun klavye aşağıdakilerden hangisidir?
Yeni iletişim teknolojileri ile geleneksel medya karşılaştırıldığında, kitle iletişim araçlarına yönelik kabul edilen varsayım aşağıdakilerden hangisidir?
İçerik oluşturanların ellerindeki yeni araçları ifade eden kısaltma aşağıdakilerden hangisidir?
Sanal Gerçeklik nedir?
Aşağıdakilerden hangisi bir video çözücüdür?
Bilgi endüstrileri ve iletişimin giderek birbirine yakınlaşması sonucunda ortaya çıkan temel olgu aşağıdakilerden hangisidir?
Web Hosting nedir?
Aşağıdaki programlardan hangisi HTML kodları ile uğraşmadan Web tasarımı yapmak için kullanılan programlardan biridir?
Büyük çoklu ortam dosyalarını sıkıştırıp ardından bilgisayarda oynatabilmek için tekrar çözen programlara ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi İnternet aracılığıyla kişilik hakkı ihlal türleri başlıklarından biri değildir?
Bir bilişim sisteminde verileri bozan, yok eden, değiştiren veya erişilmez kılan, bilişim sistemine veri yerleştiren, var olan verileri başka yere gönderen bir kişinin yargılanacağı mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü’nün kısaltması aşağıdakilerden hangisidir?
İnternet ortamında kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üreten, değiştiren ve sağlayan gerçek veya tüzel kişilere ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi bilişim suçu türlerinden biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın