Temel Bilgi Teknolojileri 2 Dersi 2013 – 2014 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Kişilik haklarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Metin, grafik, ses, animasyon, durağan ve hareketli görüntüden oluşan ve sayısal olarak işlenen, saklanan ve gönderilen bilgisayar destekli bilgiyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Kişilere belirli bir yerde ve belirli bir süre Internet ortamı kullanım olanağı sağlayan gerçek veya tüzel kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi içerik oluşturanların ellerindeki yeni araçlar ile ilgili bir kavramdır?
Aşağıdaki birimlerden hangisinin bilgisayar kasasının dışında bir giriş çıkış yuvası bulunmaz?
Aşağıdakilerden hangisi bilgi yönetim sistemlerinden biridir?
Film yapımcıları, icracı sanatçılar ile marka, patent ve tasarıma ilişkin hakların genel adı aşağıdakilerden hangisidir?
AVI ve MP4 ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi yeni iletişim teknolojileri ve iletişimin yeni örgütlenme biçiminin temel özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi bilişim etiği çerçevesinde özen gösterilmesi gereken durumlardan biri değildir? (10. Soru iptal edilmiştir.)
Projektörle ilgili yaşanan “Ekrandaki görüntünün projektöre aktarılamaması” sorununun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi ROM belleğin görevlerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi USB ile doğrudan bilgisayara bağlanamaz?
I. Sistemde uzun süre kalınması
II. Sistemin bir kısmına izinsiz girilmesi
III. Tüm sistemin ele geçirilmesi
IV. Sistemde bir süre kalınması

Yukarıdakilerden hangileri bilişim sistemine girmede suçun oluşabilmesi için gerekli olan temel eylemlerdir?
‘Çekme’ içerikli haber araçlarına en iyi örnek aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi ekran kartının yapısında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi sanal gerçekliğin uygulama alanlarından biridir?
PDF nedir?
“Küresel köy” ifadesi ile vurgulanmak istenen temel kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi İnternet ortamındaki bilginin geçerliliğini kontrol etmek için yararlanılabilecek temel ölçütlerden biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın