Temel Bilgi Teknolojileri 2 Dersi 2015 – 2016 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar donanımı değildir?
Kullanıcıya serbest erişim ile yazılımı değiştirme özgürlüğü sağlayan, ücretsiz, farklı sistemlere/bağlamlara uyarlanabilen ve yeni bir yazılım üretme fırsatı sağlayan yazılımlara ne ad verilir?
Herhangi bir ağ üzerinde bir programı veya bir bilgiyi aynı anda farklı birçok kullanıcıya/sisteme paylaştıran ve dağıtan donanım veya yazılıma ne ad verilir?
Kullanıcı, donanım ve yazılımlar arasında aracılık yaparak, bilgisayar sisteminin yapacağı işleri düzenleyen ve denetleyen programlar bütününe ne ad verilir?
Bilgisayarda kurulu programların çalıştırıldığı, kısayolların, klasörlerin, belgelerin ve diğer nesnelerin bulunduğu ortama ne ad verilir?
İnternet üzerinden gelen verileri denetleyerek, kullanıcının oluşturduğu ayarlar çerçevesinde ağ yoluyla bilgisayar sistemlerine sızıp yayılmaya çalışan kötü amaçlı yazılımları engelleyen, kullanıcının izin verdiği verilerinde geçmesine olanak tanıyan yazılımlara ne ad verilir?
Antivirüs ve casus önleyici yazılımların kullanıcılara sağladığı yararlar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kullanıcıların isteği olmadan kendilerine gönderilen ve genellikle reklam içerikli olan elektronik postalara ne ad verilir?
Sosyal ağları kullanırken göz ardı edilmemesi gerekenlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bilişim güvenliğinin temel ilkeleri aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?
Teknolojinin yardımıyla genellikle sanal bir ortamda kişi veya kurumlara maddi veya manevi zarar verilmesine ne ad verilir?
Deontolojik kuramlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Açık lisans altında eğitim, öğretim ve araştırma gibi etkinliklerde ücretsiz olarak kullanılabilen dijital eğitsel kaynaklara ne ad verilir?
I. Eserin ilk sahibinin belirtilmesi gerekir.
II. Özgün halinin korunması gerekir.
III. Ticari amaçla kullanılamaz.

Yukarıdaki lisans şartlarının tamamını ifade eden lisans işareti aşağıdakiierden hangisidir?

Genelde eleştirel etik olarak da adlandırılan, etik söylemlerde kullanılan dilin ve ifadelerin analiz edilmesine ve anlamlandırılmasına odaklanıp bunları inceleyen etik kategorisi aşağıdakilerden hangisidir?
Bireylerarası iletişimde bir kişinin gerçek insan olarak algılanış derecesine ne ad verilir?
Web konferanslarında katılımcıların etkili ve etik iletişim kurmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi eşzamanlı iletişimin üstünlüklerinden biridir?
Karşılıklı ileti ahş-verişi şeklinde gerçekleşen ve anlamlarda ortaklaşmayı amaçlayan sürece ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi anlık sohbet araçlarından biridir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın