Temel Bilgi Teknolojileri 2 Dersi 2016 – 2017 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Üçüncü nesil bir işletim sistemine ait aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi kötü amaçlı yazılımlardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi internette kaynak göstererek yapılan intihallerden biridir?
Kaynaktan alıcıya ulaşan mesaja alıcı tarafından verilen tepki olarak ifade edilen iletişim süreci öğesi aşağıdakilerden hangisidir?
Farklı zamanlarda birbirlerinin ağ yapısı içerisinde etki alanında olan kişilerin, mesaj gönderimi, içerik paylaşımı, fikir ve yorum paylaşımı için kullanılan birim aşağıdakilerden hangisidir?
Basılı posta ile iletişimin, internet teknolojilerindeki gelişimden esinlenerek elektronik ortama aktarılması ile ortaya çıkmış, günümüzde temel düzeyde teknoloji okuryazarı olan herkesin tercih ettiği bir eşzamansız iletişim aracı aşağıdakilerden hangisidir?
Mesajın aynı formatta başka adreslere bilgi vermek amacıyla gönderilirken bu alana yazılan adreslerin diğer alıcılar tarafından görülemediği e-Posta bileşeni aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi kullanıcıların internet üzerinden sayfalar yaratmasına ve düzenlemesine (blog vb.) olanak tanıyan web 2.0 teknolojileri arasında yer alan eşzamansız iletişim araçlarından biridir?
Bireyin iş yaşamı ve iş dışındaki yaşamında ortaya çıkan planlanmamış öğrenmesini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Geleneksel öğrenmede temel bilgi kaynağı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi yaşam boyu öğrenmenin yardımcı olduğu alanlardan biri değildir?
Yaşam boyu öğrenme yaklaşımının odaklandığı konu aşağıdakilerden hangisidir?
İçinde çok sayıda sunucuyu barındıran, depoladığı verinin güvenliğini ve sürekliliğini sağlamak amacıyla güçlü ve yedekli elektrik, iklimlendirme ve iletişim alt yapısı bulunan tesislere ne ad verilir?
Bulut bilişim mimarisinde kullanıcıları ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi düşük düzey donanımları kullanmanın faydalarından biri değildir?
Tüketicilerin dilediği zaman ihtiyacı olan bilişim hizmetini herhangi bir bireye ihtiyaç olmadan otomatik olarak alabildiği hizmet aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi zeki bir ortamın özelliklerinden biri değildir?
Farklı teknolojik sistemlerin benzer görevleri yerine getirecek biçimde gelişme eğilimini ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Rogers’in uyum kategorilerine göre, yenilikçiler ve ilk benimseyenler tarafından kullanılan teknolojiler aşağıdakilerden hangisidir?
Bir mikro işlemci içerisine yerleştirilen transistör sayısının yaklaşık her iki yılda ikiye katlanacağını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın