Temel Bilgi Teknolojileri 2 Dersi 2017 – 2018 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Kullanıcının kendi tercih ve ihtiyaçları doğrultusunda bilgisayarın grafik arayüzünü değiştirmesine ne ad verilir?
Çöp e-posta ve Truva atı gibi yazılımların genel ortak adı aşağıdakilerden hangisidir?
Teknolojinin yardımıyla genellikle sanal ortamda kişi veya kurumlara, maddi veya manevi zarar verilmesine ne ad verilir?
Sohbet, toplantı, eğitim ve sunum gibi amaçlar için özellikle de iş yaşamında çok yaygın biçimde kullanılan iletişim ortamı aşağıdakilerden hangisidir?
e-Posta gönderirken, gönderilen kişinin diğer e-Posta adreslerini görmemesi için adreslerin yazıldığı boşluk aşağıdakilerden hangisidir?
İçeriğin iletim yöntemi olan bileşen aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi eşzamansız iletişim araçlarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi VVordPress’in dezavantajlarından biridir?
Bilgiyi talep eden bireyler ve bilgi kaynakları arasında sınırların ortadan kalktığı öğrenme yapısını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Kitlesel Açık Çevrimiçi Derslerin (KAÇD) üzerine inşa edildiği kuram aşağıdakilerden hangisidir?
Bireyin iş yaşamı ve iş dışındaki yaşamında ortaya çıkan ve planlanmamış öğrenmeyi ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi geleneksel öğrenmenin özelliklerinden biri değildir?
Hipervizör kavramının ilişkili olduğu yazılım aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bulut bilişimin sınırlılıklarından biridir?
Bulut Bilişimde önemli bir yere sahip olan ve kısaltması "SOA" olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi bulut tabanlı sunum araçlarından biridir?
Kullanıcı tarafından vücudunun çevresine giyilebilen, hidrolik ve motorlar yardımıyla kullanıcının kas hareketlerini destekleyen mobil makineye ne ad verilir?
Bir mikro işlemci içerisine yerleştirilen transistör sayısının yaklaşık her iki yılda ikiye katlanacağını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Üç boyutlu yazıcıların ait olduğu teknoloji grubu aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi teknolojik değişim sürecinin aşamalarından biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın