Hizmetler Ekonomisi Dersi 2012 – 2013 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi hizmet sektörlerinin gelişmesinde önemli olan faktörler arasında sayılmamaktadır?
Uluslararası standart sanayi sınıflandırması (ISIC)’in en yeni versiyonu olan 3 numaralı revizyon kaç adet hizmet sektörü faaliyeti içermektedir?
Aşağıdakilerden hangisi bir ekonomideki yerel düzenlemelerin etkisi olamaz?
Aşağıdakilerden hangisi ekonomilerin hizmet sektörüne kaymalarının nedenleri arasında yer almaktadır?
Aşağıdakilerden hangisi şirketlerin hizmetler alanındaki işgücü ihtiyaçlarını yerel değil de uluslararası karşılamalarının nedenlerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi hizmet sektöründe ticaret hacminin düşmesine neden olan unsurlardan biridir?
1944 tarihli Bretton Woods Konferansları sonrasında kurulan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Uluslararası Ticaret Örgütü’nün kurulma kararı hangi yılda alınmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi hizmet ticaretinin Uruguay Turu gündemine alınmasına karşı çıkan görüşlerden biri değildir?
Colin Clark ve Alan Fisher tarafından ortaya atılan ekonomilerin gelişim aşamaları kaç aşamadan oluşmaktadır?
Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) hangi müzakerelerinin en önemli sonuçlarından biridir?
Online bankacılık ve sanal alışveriş gibi internet üzerinden yapılan ticari faaliyetler hangi yılda başlamıştır?
İnternetin bireylerin kullanımına sunulması, ilk hangi ülkede başlamıştır?
Birbirine bağlanan ağlar arasında bilgi akışına yönelik standartları öngören TCP/IP protokolü hangi yılda uygulamaya konulmuştur?
Dünya Ticaret Örgütü hizmetleri nasıl adlandırmaktadır?
Aşağıdakilerden hangisi Dünya Ticaret Örgütü’nün hazırladığı uluslararası ticaret istatistiklerini sınıflandırdığı başlıklardan biri değildir?
Dünya hizmet ticareti alt sektörlere ayrıldığında toplam hizmet ticaretindeki payı ilk sırada olan alt sektör aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye ekonomisine en düşük katkı sağlayan hizmet alt sektörlerinden biridir?
Türkiye’de istihdamın en fazla olduğu sektör aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye ekonomisine en yüksek katkı sağlayan hizmet alt sektörlerinden biridir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın