Hizmetler Ekonomisi Dersi 2016 – 2017 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Mal-hizmet ayrımını tartışırken “sürekliliği olan teknik ve yapısal bir değişimden” yola çıkan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Hizmetleri daha az verimli olarak nitelendiren, mal ve hizmet ayrımını gelişebilirlilik esasına dayandıran ve dolayısıyla da hizmetleri özünde gelişmeyen faaliyetler olarak düşünen iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi üç sektör modelini “işgücü dağılımındaki değişim” kriterine dayandırarak açıklamaktadır?
“Hizmet Ekonomisi” kavramını iik olarak ortaya atan kişi aşağıdakilerden hangisidir?
“Yazılım alanındaki gelişmeler daha gelişmiş ve güçlü bilgisayar imalatını hızlandırmaktadır” cümlesi hizmetin aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek gösterilebilir?
Telekomünikasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
1947 yılında Küba’nın Havana kentinde toplanan 50 ülke temsilcisi aşağıdakilerden hangisinin kurulması konusunda karar almışlardır?
Uluslararası Ticaret Örgütü sözleşmesi başta aşağıdakilerden hangisinin yasama organlarınca onaylanmayarak, örgütün kuruluşu engellenmiştir?
I. Bilgisayarlar II. Eğitim III. Mobil telefon hatları IV. Zenginlik V. Sabit telefon hatları VI. Basit okuryazarlık Dijital bölünme, yukarıdakilerden hangilerini de içine alan karmaşık bir probleme dönüşmektedir?
Aşağıdakilerden hangisi e-ticaretin gelişmesinde etkili olan unsurlardan biri değildir?
İlk elektronik ileti hangi yılda gönderilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi internet ve e-ticarete yönelik vergiler oluşturulurken özen gösterilmesi gereken vergileme kurallarından biri değildir?
I. Sanayi ürünleri
II. Hizmet ürünleri
III. Fikri mülkiyet hakları
IV. Tarım ürünleri
V. Tekstil ürünleri

Yukarıdakilerden hangileri Dünya Ticaret Örgütü tarafından serbestleştirme kapsamına alınmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi hizmet ticaretinde dolaşım hakkı konusunda en ileri düzeyde taahhütte bulunan ülkelerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi hizmet ticaretinin Uruguay Turu gündemine alınmasına karşı çıkan görüşlerden biridir?
Türkiye’de e-ticaretin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapan kurum aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Dünya Ticaret Örgütü’nün hazırladığı uluslararası ticaret istatistiklerini sınıflandırdığı üç ana başlıktan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi dünya hizmet ticareti içinde gelişmekte olan ülkelerin payının giderek arttığı hizmet alt sektörüdür?
Hizmet ticaretinin gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Türkiye’de e-devlet uygulaması hangi yılda başlatılmıştır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın