Hizmetler Ekonomisi Dersi 2015 – 2016 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Sektörler arası teknolojik gelişme oranına önem veren hipotez aşağıdakilerden hangisidir?
I. Toptan ticaret hizmetleri II. Kiralama hizmetleri III. Sosyal hizmetler IV. Kişisel hizmetler V. Finansal hizmetler VI. İletişim hizmetleri Yapılan ampirik araştırmalara göre yukarıdaki hizmet alt sektörlerinden hangilerinde hem verimlilik hem de istihdam artışı sağlanmıştır?
“Yazılım alanındaki gelişmeler daha gelişmiş ve güçlü bilgisayar imalatını hızlandırmaktadır.” ifadesi hizmetin aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnektir?
Serbestleştirme politikalarını ve ekonomik faaliyetler üzerindeki yasal engellerin kaldırılmasını güçlendirerek mal ve hizmetlerin ticaretinde uluslararası yatırımları körükleyen unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Fisher, hizmet sektöründeki istihdam artışını aşağıdaki teorilerden hangisine dayanarak açıklamıştır?
Aşağıdaki hizmet türlerinden hangisi tamamlayıcı hizmetler sınıflandırmasında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi sanayi ötesi toplumunun temel özelliklerinden biri değildir?
“Mal yönlü” hizmet sınıflamasına aşağıdaki gruplardan hangisinde yer verilmiştir?
Gelişmiş ülkelerde ekonominin hizmet ekonomisine dönüşüyor olmasının istihdamı tehlikeye sokacağını öne süren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
“Değişmenin sürekli ya da geçici” olmasına göre hizmet sınıflandırması aşağıdakilerden hangisinde söz konusudur?
Dünya ticaretinde ülkelerin çoğunda korumacılık politikalarının başladığı ve serbest ticaret uygulamalarının azaldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi "Bilimsel Bilgi Temel Endüstrilerini oluşturan alt endüstrilerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi Teknoloji Başarı Endeksi’nde kullanılan değişkenlerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi, GATS kapsamında milli muameleyi etkileyen önlemlerden biri olan “yurt içi piyasada bir hizmetin sunucularına rekabet gücünü azaltıcı dezavantajlara yol açan düzenlemeler getirilmesi”ne örnektir?
GATT müzakerelerinden sonuncusu olan Uruguay Müzakereleri hangi yıllar arasında gerçekleşmiştir?
Üretime katılan ve diğer üretim faktörlerinin daha verimli kullanılmasına imkân veren bilgi, beceri, tecrübe ve dinamizm gibi pozitif değerlere sahip olan işgücüne ne ad verilir?
Yeni ülke ve bölgelerde hizmet vermenin getirdiği risklerin hafifletilmesi görevini aşağıdakilerden hangisi üstlenir?
Hizmetler sektöründe kamu mülkiyeti ile yasal düzenleme gerektiren sorunlar aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi ticaret engellerinin azaltılması sonucu ortaya çıkar?
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de telefon aracılığı ile verilen danışma hizmetlerinden biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın