Hizmetler Ekonomisi Dersi 2013 – 2014 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi yapılan hizmet sınıflandırmalarından biri değildir?
Üç sektör modelini teknik ilerleme kriterine dayandıran kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi “Bilimsel Bilgi Temel Endüstrilerini oluşturan alt endüstrilerden biri değildir?
GATT’ın gerçekleştirdiği sekizinci ve sonuncu müzakere nerede ve hangi tarihte gerçekleşmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi hizmet ticaretine ilişkin sektörel Ek’le GATS şemsiyesi altına alınan hava taşımacılığıyla ilgili önlemlerden biri değildir?
“Anlaşmaya taraf hiçbir ülke, başka taraf ülkelerce sunulan hizmetler ve hizmet sunucuları arasında ayrım yapamaz.” anlayışını benimseyen GATS ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin GATS kapsamında taahhütte bulunmadığı hizmetlerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi GATS sunum biçimlerinden sınır-aşırı hareket yoluyla arza bir örnektir?
İşletmeden-işletmeye yönelik e-ticaretin iktisadi etkinliğinin ölçülmesinde, aşağıdakilerden hangilerinin üzerindeki etkileri dikkate alınır?
ITU raporlarına göre, Internet hizmetlerini fiyatlandırmada en sık kullanılan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Tüm ticari mübadele sürecini bilgi teknolojisi ve EDI-bilgi alışverişi sistemine dayandıran ilk ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi e-ticaretin gelişmesinde ve hızla artmasında etkili olan unsurlardan biri değildir?
2005 yılında yapılan çalışma sonuçlarına göre, Avrupa Birliği ülkelerindeki işletmeler için İnternet üzerinden satışların artmasını engelleyen en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Dünya Ticaret Örgütü’nce hazırlanan uluslararası ticaret istatistiklerinde yer alan “Diğer Ticari Hizmetler"in alt sektörlerinden biridir?
Aşağıdaki sistemlerden hangisi daha yüksek hizmet kalitesi, daha etkin hareketlilik ve çok daha yüksek düzeyde güvenlik sağlayacak şekilde tasarlanmıştır?
E-ticaretin oluştuğu aşamalar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
2011 TUİK araştırmasına göre, Türkiye’de bilişim teknolojilerinin kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
2008 yılında Türkiye’de kullanılan en yaygın Internet erişimi türü aşağıdakilerden hangisidir?
2007-2011 TUİK araştırmasına göre, Türkiye’de İnternet kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
TÜİK araştırmalarına göre, Türkiye’deki işletmeler kamu kurum ve kuruluşları ile iletişimlerinde, İnterneti en fazla hangi amaçla kullanmaktadırlar?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın