Hizmetler Ekonomisi Dersi 2016 – 2017 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

“Yazılım alanındaki gelişmeler daha gelişmiş ve güçlü bilgisayar imalatını hızlandırmaktadır” cümlesi hizmetin aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek gösterilebilir?
I. Toptan ticaret hizmetleri
II. Kiralama hizmetleri
III. Sosyal hizmetler
IV. Kişisel hizmetler
V. Finansal hizmetler
VI. İletişim hizmetleri

Yapılan ampirik araştırmalara göre yukarıdaki hizmet alt sektörlerinden hangilerinde hem verimlilik hem de istihdam artışı sağlanmıştır?
Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi üç sektör modelini “işgücü dağılımındaki değişim” kriterine dayandırarak açıklamaktadır?
Mal-hizmet ayrımını tartışırken “sürekliliği olan teknik ve yapısal bir değişimden” yola çıkan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Telekomünikasyon ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
1947 yılında Küba’nın Havana kentinde toplanan 50 ülke temsilcisi aşağıdakilerden hangisinin kurulması konusunda karar almışlardır?
I. Bilgisayarlar
II. Eğitim
III. Mobil telefon hatları
IV. Zenginlik
V. Sabit telefon hatları
VI. Basit okuryazarlık

Dijital bölünme, yukarıdakilerden hangilerini de içine alan karmaşık bir probleme dönüşmektedir?
Uluslararası Ticaret Örgütü sözleşmesi başta hangi ülkenin yasama organlarınca onaylanmayarak, örgütün kuruluşu engellenmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi e-ticaretin gelişmesinde etkili olan unsurlardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi internet ve e-ticarete yönelik vergiler oluşturulurken özen gösterilmesi gereken vergileme kurallarından biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi hizmet ticaretinde dolaşım hakkı konusunda en ileri düzeyde taahhütte bulunan ülkelerden biridir?
İlk elektronik ileti hangi yılda gönderilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi hizmet ticaretinin Uruguay Turu gündemine alınmasına karşı çıkan görüşlerden biridir?
I. Sanayi ürünleri
II. Hizmet ürünleri
III. Fikri mülkiyet hakları
IV. Tarım ürünleri
V. Tekstil ürünleri

Yukarıdakilerden hangileri Dünya Ticaret Örgütü tarafından serbestleştirme kapsamına alınmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi “Bir çözümün beklenen amaca hizmet etmesi için gerekli olan ve insan gücüne dayanan çalışmalar” olarak tanımlanır?
I. Doğu Marmara Bölgesi
II. Orta Anadolu Bölgesi
III. Batı Anadolu Bölgesi
IV. Güneydoğu Anadolu Bölgesi
V. Karadeniz Bölgesi

Yukarıdaki bölgelerden hangilerinde 2013 yılında internet erişimi olan hane oranı Türkiye ortalamasının üzerindedir?
Türkiye’de internet erişiminde işletmeler tarafından daha az kullanılan bağlantı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Dünya Ticaret Örgütü’nün hazırladığı uluslararası ticaret istatistiklerini sınıflandırdığı üç ana başlıktan biridir?
Hizmet ticaretinin gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi dünya hizmet ticareti içinde gelişmekte olan ülkelerin payının giderek arttığı hizmet alt sektörüdür?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın