Hizmetler Ekonomisi Dersi 2015 – 2016 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Hizmet tanımlarının genellikle “hizmetin depolanamaz özelliğine” odaklandığını ve mevcut tanımların hepsinin sorunlu olduğunu ileri süren iktisatçı kimdir?
Hizmet sektörü ve sanayi sektöründeki verimlilik farkı nedeniyle, giderek daha büyük bir orandaki iş gücünün hizmet sektörüne kayacağını ifade eden model aşağıdakilerden hangisidir?
Uluslararası Para Fonu’nun kurulduğu konferans aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi “Sıradan Bilgi Temel Endüstrilerini oluşturan alt endüstrilerden biridir?
“Anlaşmaya taraf hiçbir ülke, başka taraf ülkelerce sunulan hizmetler ve hizmet sunucuları arasında ayrım yapamaz.” anlayışını benimseyen GATS ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS), hangi müzakerelerinin en önemli sonuçlarından biridir?
Aşağıdakilerden hangisi “ticari varlık oluşturulması yoluyla arza” bir örnektir?
Kişilerin işyeri yerine, işlerinin tamamını evindeki bilgisayar vasıtasıyla yürütmeleri, internetin sağladığı hizmetlerden hangisi için bir örnektir?
Dünyada elektronik alışveriş güvenliği adı altında oluşturulan standart hangi yılda oluşturulmuştur?
Aşağıdakilerden hangisi e-ticaretin gelişmesinde ve hızla artmasında etkili olan unsurlardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Dünya Ticaret Örgütü’nün, hizmetler başlığı altında yer alan 12 sektörden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi elektronik ticaretin gelişmesini başlatan yeniliklerden biri değildir?
Dünya Ticaret Örgütü, hizmetleri nasıl adlandırmaktadır?
2008 yılında Türkiye’de kullanılan en yaygın internet erişimi türü aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi “Bir çözümün beklenen amaca hizmet etmesi için gerekli olan ve insan gücüne dayanan çalışmalar” olarak tanımlanır?
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2008 yılında gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmalarında elde edilen bulgulardan biridir?
I. Eğitim hizmetleri II. Sosyal hizmetler III. Haberleşme hizmetleri IV. Toptan ve perakende satış hizmetleri V. Sağlık hizmetleri 2005 yılı verilerine göre, Yukarıdakilerden hangileri OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye ekonomisine en düşük katkı sağlayan hizmet alt sektörlerindendir?
İnternette daha yüksek hizmet kalitesi, daha etkin hareketlilik ve çok daha yüksek düzeyde güvenlik sağlayabilen sistem aşağıdakilerden hangisidir?
2005 yılında yapılan çalışma sonuçlarına göre, Avrupa Birliği ülkelerindeki işletmeler için internet üzerinden satışların artmasını engelleyen en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye’de e-devlet uygulaması hangi yılda başlatılmıştır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın