Hizmetler Ekonomisi Dersi 2014 – 2015 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi hizmetler sektörü tanımının sanayi sektörüne bağlı haline gelmesine yol açmıştır?
Talep cephesi hipotezi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Teknoloji Başarı Endeksi (TAİ) ile aşağıdakilerden hangisi ölçülmektedir?
GATT Uruguay Müzakereleri hangi yıllar arasında başlayıp tamamlanmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi GATS kapsamında, taraf ülkeler tarafından hazırlanan özel taahhütlerin pazara giriş ve ulusal muamele üzerindeki etkilerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi hizmetler sektörünün dünya üretimindeki payının artmasının nedenlerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi gerçek kişilerin hareketi yoluyla arza bir örnektir?
Aşağıdakilerden hangisi GATS tarafından belirtilen hizmet ticaretinin ana sunum biçimlerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi e-ticarette güçlü bir araç olan İnternetin özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi elektronik ticaretin gelişmesinde etkili olan faktörlerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi Amerika’da 1970’li yıllarda Arpanet’in temel kullanım nedenlerinden biridir?
1973 yılında ilk uluslararası online hatların oluşturulduğu ülkeler aşağıdakilerden hangisidir?
İnternet hizmetleri talebi aşağıdakilerden hangisi tarafından belirlenir?
İnternet’te daha yüksek hizmet kalitesi, daha etkin hareketlilik ve çok daha yüksek düzeyde güvenlik sağlayabilen sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisinde Dış Ticaret Örgütü’nün hizmetleri sınıflandırdığı ana başlıklar doğru olarak verilmiştir?
Hizmet ticaretinin gelişimi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisine katkısının en fazla olduğu hizmet alt sektörlerinden biridir?
Türkiye’de e-devlet uygulaması hangi yılda başlatılmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi IMF ödemeler bilançosu sistematiğindeki diğer ticari hizmetlerin alt kalemlerinden biri değildir?
E-Ticaret Genel Koordinatörlüğü ülkemizde hangi bakanlığın bünyesinde oluşturulmuştur?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın