Hizmetler Ekonomisi Dersi 2012 – 2013 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Hizmetleri maddi olmayan mallar olarak adlandırmakla yetinen iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Harcamalar yöntemiyle hesaplanan GSYİH sınıflamasında sıralanan hizmetler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaktadır?
Aşağıdaki iktisatçılardan hangisi “tarım ve sanayi sektörlerine dahil olmayan tüm faaliyetleri” hizmet olarak tanımlamıştır?
Mal ve hizmet ayrımına ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi John Stuart Mill tarafından kullanılan emek ayrımıdır?
“Hizmet Ekonomisi” kavramını literatüre ilk katan kişi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Clark ve Fisher’in ileri sürdüğü üç sektör modelinin üçüncül sektörü hangi mal ve faaliyetleri kapsamaktadır?
Fisher hizmet sektöründeki istihdam artışını aşağıda verilen teorilerden hangisini dayanarak açıklamıştır?
Baumol hizmet sektöründeki istihdam artışının teorik temelini aşağıdakilerden hangisi üzerine oturtmuştur?
Toplumlardaki eğilimin “kendi kendine yeterli bir hizmet toplumuna” yönelik olduğunu savunan iktisatçı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi bilgi çağının meslekleri arasında sayılabilir?
Aşağıdaki bölgelerden hangisi en düşük yükseköğretim okullaşma oranının olduğu bölgedir?
Aşağıdakilerden hangisi Teknoloji Başarı Endeksi’nin (TAI) bileşenlerinden değildir?
Aşağıdakilerden hangisi hizmet ticaretinin gelişimini etkileyen unsurlardandır?
Aşağıdakilerden hangisi günümüzde hizmet ticaretinin gelişmesinde gerekli bir altyapı değildir?
Dünyada serbest piyasa ve ticaret ilkelerini ilk uygulayan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
1929 ekonomik bunalımı sonrasında dünya ticaretinde yaşanan korumacılık dönemine ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
oluşması __ 18. Doğal tekel durumunda havaalanı hizmetlerinde özel bir merkezde tek bir hizmet sunucusu varken farklı terminallerde farklı hizmet sunucularının faaliyetine izin verilmesi aşağıdakilerden hangisine örnek gösterilebilir?
Hizmetin sağlanmasında doğal tekel sorununu çözmedeki temel sorun aşağıdakilerden hangisidir?
Hizmet piyasasında asimetrik bilgi olması durumunda aşağıdakilerden hangisi geçerlidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın