Hizmetler Ekonomisi Dersi 2015 – 2016 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

1973 yılında ilk uluslararası online hatların oluşturulduğu ülkeler aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Amerika’da 1970’li yıllarda Arpanet’in temel kullanım nedenlerinden biridir?
Türkiye’nin Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) kapsamında sunmuş olduğu taahhüt listesindeki özel taahhütler 155 hizmet dalından kaçını kapsamaktadır?
Hizmet Ticareti Genel Anlaşması (GATS) kapsamında taraf ülkeler yabancı gerçek kişilerin kendi ülkelerindeki geçici ikamet sürelerini en çok kaç yıl ile sınırlamaktadırlar?
E-ticaretin en eski araçlarından biri olan ve ticari alışverişlerde öncü rol oynayan araç aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi hizmet ticaretinin Uruguay Turu gündemine alınmasına karşı çıkan görüşlerden biri değildir?
ITU raporlarına göre, internet hizmetlerini fiyatlandırmada en sık kullanılan sistem aşağıdakilerden hangisidir?
Colin Clark ve Alan Fisher tarafından ortaya atılan ekonomilerin gelişim aşamaları kaç aşamadan oluşmaktadır?
2007-2011 TUİK araştırmasına göre, Türkiye’de internet kullanımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
TCMB verilerinde diğer hizmetler kalemine aşağıdakilerden hangisi de girmektedir?
Aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisinde 2008 yılında turizm hizmetlerinin %70’i internet üzerinden gerçekleştirilmiştir?
Türkiye’de e-devlet uygulaması hangi yılda başlatılmıştır?
Dünya hizmet ticaretinde birinci olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
I. İngiltere
II. Danimarka
III. Kore
IV. İrlanda
V. Singapur

Yukarıdaki OECD ülkelerinden hangileri e-ticaretin işletmelerin toplam iş hacmi içindeki payının en yüksek olduğu ülkelerdendir?
Aşağıdakilerden hangisi Dünya Ticaret Örgütü’nün hazırladığı uluslararası ticaret istatistiklerini sınıflandırdığı ana başlıklardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi “Bir çözümün beklenen amaca hizmet etmesi için gerekli olan ve insan gücüne dayanan çalışmalar” olarak tanımlanır?
“Mal yönlü” hizmet sınıflamasına aşağıdaki gruplardan hangisinde yer verilmiştir?
Serbestleştirme politikalarını ve ekonomik faaliyetler üzerindeki yasal engellerin kaldırılmasını güçlendirerek mal ve hizmetlerin ticaretinde uluslararası yatırımları körükleyen unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Üretime katılan ve diğer üretim faktörlerinin daha verimli kullanılmasına imkân veren bilgi, beceri, tecrübe ve dinamizm gibi pozitif değerlere sahip olan işgücüne ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi ticaret engellerinin azaltılması sonucu ortaya çıkar?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın