Hizmetler Ekonomisi Dersi 2017 – 2018 Yılı 3 Ders Sınav Soruları

Engel’in harcama modeli ve gelir düzeyi arasındaki ilişkiyi açıklayan teorisine dayanarak üç sektör modelini açıklayan iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
John Stuart Mill ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi dış kaynak kullanımının faydalarından biri değildir?
Değişme kavramının temel alındığı sınıflandırmaya göre cerrahi müdahale aşağıdakilerden hangisinin içinde yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi “Sıradan Bilgi Temel Endüstrilerini oluşturan alt endüstrilerden biridir?
Teknoloji Başarı Endeksi (TAİ) ile aşağıdakilerden hangisi ölçülmektedir?
Aşağıdakilerden hangisi 1994 tarihinde Fas’ta imzalanan anlaşmada yer alan önemli konulardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi, GATS kapsamında milli muameleyi etkileyen önlemlerden biri olan “yurt içi piyasada bir hizmetin sunucularına rekabet gücünü azaltıcı dezavantajlara yol açan düzenlemeler getirilmesi” ne örnektir?
Aşağıdakilerden hangisi Dünya Ticaret Örgütü’nün “hizmetler” başlığı altında yer alan sektörlerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Amerika’da 1970’li yıllarda Arpanet’in temel kullanım nedenlerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin GATS çerçevesindeki taahhüt listesinin içermediği hizmetlerden biridir?
1973 yılında ilk uluslararası online hatların oluşturulduğu ülkeler aşağıdakilerden hangisinde birlikte ve doğru bir şekilde verilmiştir?
Uruguay Turu Nihai Senedi hangi tarihte imzalanmıştır?
Kişilerin işyeri yerine, işlerinin tamamını evindeki bilgisayar vasıtasıyla yürütmeleri, internetin sağladığı hizmetlerden hangisi için bir örnektir?
I. Eğitim hizmetleri
II. Sosyal hizmetler
III. Haberleşme hizmetleri
IV. Toptan ve perakende satış hizmetleri
V. Sağlık hizmetleri

2005 yılı verilerine göre, yukarıdakilerden hangileri OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye ekonomisine en düşük katkı sağlayan hizmet alt sektörlerindendir?
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2008 yılında gerçekleştirilen Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırmalarında elde edilen bulgulardan biridir?
2005 yılında yapılan çalışma sonuçlarına göre, Avrupa Birliği ülkelerindeki işletmeler için internet üzerinden satışların artmasını engelleyen en önemli unsur aşağıdakilerden hangisidir?
Türkiye’de internet erişiminde işletmeler tarafından daha az kullanılan bağlantı aşağıdakilerden hangisidir?
10 ve daha fazla personel çalıştıran işletmelerden %90’ının kendi web sitesine sahip olduğu ülkelerden biri aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdaki Avrupa ülkelerinden hangisinde 2008 yılında turizm hizmetlerinin %70’i internet üzerinden gerçekleştirilmiştir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın