Hizmetler Ekonomisi Dersi 2013 – 2014 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Aşağıdakilerden hangisi değişme kavramı temel alınarak yapılan sınıflandırmada, malları etkileyen hizmetlere örnek olarak gösterilemez?
Aşağıdakilerden hangisi James Meade’in mal ve hizmetler konusunda alana yaptığı katkıdır?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun hizmet sektörü ekonomik faaliyet sınıflaması aşağıdaki sınıflandırmalarından hangisine girer?
Hizmet tanımlarının genellikle “hizmetin depolanamaz özelliğine” odaklandığını ve mevcut tanımların hepsinin sorunlu olduğunu ileri süren iktisatçı kimdir?
Clark’a göre, istihdamın birincil sektörden, ikincil sektöre ve nihai olarak üçüncü sektöre kaymasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Talep cephesi hipotezi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Ulaştırma sektöründe hukuki düzenlemelerin yapılmasının nedeni aşağıdakilerinden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi “Sıradan Bilgi Temel Endüstrilerini oluşturan alt endüstrilerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi hizmet sektörünün küreselleşmesinde yer alan çerçevelerden biri değildir?
Hizmetler sektöründe kamu mülkiyeti ile yasal düzenleme gerektiren sorunlar aşağıdakilerden hangisidir?
GATT Uruguay Müzakereleri sonrasında, hizmet ticaretinde serbestleşmeyi gerçekleştirmek üzere kabul edilen anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi GATS kapsamında belirlenen milli muameleyi etkileyen politikalardan biridir?
Dünyada elektronik alışveriş güvenliği adı altında oluşturulan standart hangi yılda oluşturulmuştur?
Dünya çapında bilgi ağı (World Wide Web) hangi yılda kurulmuştur?
E-ticaretin en eski araçlarından biri olan ve ticari alışverişlerde öncü rol oynayan araç aşağıdakilerden hangisidir?
jş, mesleki ve teknik hizmetler alt sektöründe varlığını hissettiren gelişmekte olan ülkelerin başında hangi ülke gelmektedir?
Aşağıdakilerden hangisi Dünya Ticaret Örgütü’nün hazırladığı uluslararası ticaret istatistiklerini sınıflandırdığı ana başlıklardan biridir?
2005 yılı verilerine göre, OECD ülkeleri ile karşılaştırıldığında Türkiye’de istihdama en düşük katkı sağlayan hizmet alt sektörü aşağıdakilerden hangisidir?
2010 yılı verilerine göre, aşağıdakilerden hangisi hizmetler bilançosu fazla veren başlıca ülkeler arasında yer almaz?
Türkiye’de e-devlet uygulamaları hangi yılda başlamıştır?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın