Hizmetler Ekonomisi Dersi 2014 – 2015 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

John Stuart Mili ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Mal ve hizmet ayrımını yapmasına rağmen, hizmetlerin hep kısır faaliyetler olarak ele alınmasını önleyemeyen iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Birleşmiş Milletler Milli Muhasebe Hesapları Sistemine (SNA) dayanan GSYİH verileri, iktisadi faaliyetleri kaç sektör altında toplar?
Aşağıdakilerden hangisi hizmet sektörlerinin gelişmesinde önemli olan faktörlerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi iktisat yazınında yeni hizmetler sınıflandırmasında yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi Bell’in ileri sürdüğü sanayi ötesi toplumun özelliklerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin uzun süre uluslararası ticaretin konusu olmasını geciktiren engellerden biri değildir?
Fourastie tarafından oluşturulan medeniyetlerin tarihsel gelişiminde, ikincil medeniyette hâkim olan iktisadi alan aşağıdakilerden hangisidir?
Baumol tarafından ileri sürülen maliyet hastalığı modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi hizmet sektörünün diğer sektörlere göre daha hızlı büyümesinin nedenlerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bilgi temel endüstrilerini oluşturan alt endüstrilerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi TAl’nın (Teknoloji Başarı Endeksi) bileşenlerinden biridir?
Telekomünikasyonun hizmet ticareti üzerindeki etkisi aşağıdakilerden hangisidir?
I. Patent hakları
II. İnternet erişimi
III. Elektrik tüketimi
IV. Telif hakkı ve lisans ücretleri
V. Yüksek ve orta düzey teknoloji ihracatı

Yukarıdakilerden hangileri Teknoloji Başarı Endeksi’nde, teknoloji yaratmayı ölçmek için kullanılır?
Aşağıdakilerden hangisi hizmetlerin küreselleşmesinde önemli olan hukuki çerçevelerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi 1994 tarihinde Fas’ta imzalanan anlaşmada yer alan önemli konular arasında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi ticaret engellerinin azaltılması sonucu ortaya çıkar?
1947 yılı sonrasında yaşanan serbestleştirme girişimleri aşağıdakilerden hangisine tepki olarak ortaya çıkmıştır?
Dünya ticaretinde ülkelerin çoğunda korumacılık politikalarının başladığı ve serbest ticaret uygulamalarının azaldığı dönem aşağıdakilerden hangisidir?
İkinci Dünya Savaşı sonrasında gelişmekte olan ülkelerin gelişmiş ülkelere ihraç ettikleri ürünler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın