Hizmetler Ekonomisi Dersi 2013 – 2014 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Hizmet tanımını “değişme” kavramı esasına dayandıran kişi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi değişme kavramı temel alınarak yapılan sınıflandırmada, malları etkileyen hizmetlere örnek olarak gösterilemez?
Türkiye İstatistik Kurumu’nun hizmet sektörü ekonomik faaliyet sınıflaması aşağıdaki sınıflandırmalarından hangisine girer?
James Meade’in mal ve hizmetlerle ilgili alana yaptığı katkı aşağıdakilerden hangisidir?
Kullanım durumuna göre yapılan sınıflandırmada aşağıdakilerden hangisi ara hizmetler içerisinde yer almaz?
Fourastie sektörlerin gelişimini aşağıdakilerden hangisine dayandırmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi hizmet sektörünün büyümesine neden olan faktörlerden biri değildir?
Hizmet sektörü ve sanayi sektöründeki verimlilik farkı nedeniyle, giderek daha büyük bir orandaki iş gücünün hizmet sektörüne kayacağını ifade eden model aşağıdakilerden hangisidir?
Clark’a göre, istihdamın birincil sektörden, ikincil sektöre ve nihai olarak üçüncü sektöre kaymasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Talep cephesi hipotezi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Hizmet ticaretinin gelişimi ve yüksek okullaşma oranı arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Ulaştırma sektöründe hukuki düzenlemelerin yapılmasının nedeni aşağıdakilerinden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi hizmet sektörünün küreselleşmesinde yer alan çerçevelerden değildir?
Üretime katılan ve diğer üretim faktörlerinin daha verimli kullanılmasına imkân veren bilgi, beceri, tecrübe ve dinamizm gibi pozitif değerlere sahip olan işgücüne ne ad verilir?
Aşağıdakilerden hangisi “Bilimsel Bilgi Temel Endüstrilerini” oluşturan alt endüstrilerden biridir?
İngiltere, devlet müdahalesinin ve gümrük tarifesinin olmadığı bir ticaret sistemini hangi yıllar arasında uygulamıştır?
Uluslararası Para Fonu’nun kurulduğu konferans aşağıdakilerden hangisidir?
GATT Uruguay Müzakereleri sonrasında, hizmet ticaretinde serbestleşmeyi gerçekleştirmek üzere kabul edilen anlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
Hizmetler sektöründe kamu mülkiyeti ile yasal düzenleme gerektiren sorunlar aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi, GATT bünyesinde 15 Nisan 1994 tarihinde, 125 ülke tarafından imzalanan nihai anlaşmada yer alan konular arasında yer almaz?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın