Hizmetler Ekonomisi Dersi 2014 – 2015 Yılı Tek Ders Sınav Soruları

Aşağıdaki hizmet türlerinden hangisi tamamlayıcı hizmetler sınıflandırmasında yer almaz?
Aşağıdakilerden hangisi iktisat yazınında yeni hizmetler sınıflandırmasında yer alır?
Aşağıdakilerden hangisi yeniliklerin yoğun olduğu hizmet sektörlerinden biri değildir?
Hizmetlerin kullanım durumuna göre yapılan sınıflandırma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Aşağıdakilerden hangisi hizmet ticaretinin yapılmasının nedenlerinden biridir?
Üçüncül sektörde düşük teknik ilerlemenin olduğunu ileri süren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi belirli bir sektörde uygun olmayan düzenlemelerin yapılması sonucunda ortaya çıkan olumsuzluklardan biri değildir?
1980’li yıllarda yeni korumacı uygulamalarında başı çeken ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi e-ticarette güçlü bir araç olan İnternetin özelliklerinden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi elektronik ticaretin gelişmesini başlatan yeniliklerden biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi Amerika’da 1970’li yıllarda Arpanet’in temel kullanım nedenlerinden biridir?
Aşağıdakilerden hangisi elektronik ticaretin gelişmesinde etkili olan unsurlardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi e-ticarette kullanılan araçlardan biridir?
Aşağıdakilerden hangisi elektronik ticaretin gelişmesinde etkili olan faktörlerden biridir?
Aşağıdakilerden hangisinde Dış Ticaret Örgütü’nün hizmetleri sınıflandırdığı ana başlıklar doğru olarak verilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi e-ticaret işletmelerinin toplam iş hacmi içindeki payının en yüksek olduğu OECD ülkeleri arasında yer almaz?
Dünya hizmet ticaretinde birinci olan ülke aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye ekonomisine katkısının en fazla olduğu hizmet alt sektörlerinden biridir?
Türkiye’de e-devlet uygulaması hangi yılda başlatılmıştır?
Aşağıdakilerden hangisi IMF ödemeler bilançosu sistematiğindeki diğer ticari hizmetlerin alt kalemlerinden biri değildir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın