Makro İktisat Dersi 2017 – 2018 Yılı (Final) Dönem Sonu Sınav Soruları

Büyüme (%) 9 Enflasyon (%) 7 İşsizlik oranı (%) 12

Bir ülkenin yukarıdaki makroekonomik performans bilgilerine göre 2017 yılı hesaplanan hoşnutsuzluk endeksi değeri aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi Keynesyen doğrusal olmayan tüketim fonksiyonunun temel özelliklerinden biridir?
Kamu harcamalarındaki artış ve vergi indirimi şeklinde uygulanan maliye politikasının faiz oranlarını yükseltmesi nedeniyle özel harcama bileşenlerini azaltması durumu aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?
Aşağıdakilerden hangisi paranın işlevlerinden biridir?
Klasik ekonomi kuramının öngördüğü işsizlik türü aşağıdakilerden hangisidir?
Keynesyen toplam arz eğrisinin varlığında aşağıdaki durumlardan hangisi doğrudur?
İşçilerin yanlış algılama modeli ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Esnek döviz kurları ve tam sermaye hareketliliği altında, para arzındaki bir azalış aşağıdakilerden hangisine neden olur?
Aşağıdakilerden hangisi konjontürel işsizlik oranının doğru gösterim şeklidir?
Para piyasasında denge koşulunu gösteren eğri aşağıdakilerden hangisidir?
Rasyonel beklentiler yaklaşımını makroekonomiye uygulayan ve eksik bilgi modelini geliştiren iktisatçı aşağıdakilerden hangisidir?
Keynesci konjonktür teorisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Enflasyon oranının beklentilerden yüksek gerçekleşmesi durumunda aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?
Firmaların piyasa ücret düzeyinin üzerinde bir ücret ödeyerek işten ayrılma oranlarını ve eğitme maliyetlerini azaltacağını iddia eden model aşağıdakilerden hangisidir?
Yatırımların faiz oranına duyarlılığı arttıkça ve çoğaltan büyüdükçe IS eğrisinin konumu aşağıdakilerden hangisidir?
İş arayan bir kişinin optimal iş arama süresi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
Makro iktisadi değişkenlerden konjonktürle zıt yönde hareket eden aşağıdakilerden hangidir?
Aşağıdakilerden hangisi toplam arz eğrisinin Keynesci konumunda geçerlidir?
Aşağıdakilerden hangisi bir konjonktür hareketinde meydana gelen olaylardan biri değildir?
Rezervasyon ücreti aşağıdakilerden hangisine eşittir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın