Devlet Bütçesi Dersi 2017 – 2018 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Devlet hizmetlerinin gerektirdiği maliyetleri vergilerle veya borçlanmayla karşılanması tartışması aşağıdaki bütçe işlevlerinden hangisi ile ilgilidir?
Osmanlı kaynaklarında devlet bütçesi anlamında kullanılmayan kavram aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi devlet bütçesinin ekonomik istikrar işlevi kapsamında yer almaz?
Bütçe işlemlerinin yasalara, tüzüklere uygun yapılması ve uygun olmayanların cezalandırılması aşağıdaki bütçe işlevlerinden hangisi ile ilgilidir?
Sadece demokratik ülkelerde geçerli olan bütçe işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Yasama organının, bütçe ile ilgili kendisine ait hak ve yetkileri kullanmaya ve bütçe işlemleri yapmaya yürütme organına yetki vermesi aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisinin kapsamında yer alır?
Kamu giderlerinin gayrisafi olarak bütçeye kayıt edilmesi aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisinin ön koşuludur?
Bütçelerin basit özetlerinin çıkarılması aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisinin bir gereğidir?
Bütçelerde samimiyet ve doğruluk ilkelerine uyulduğunu gösteren bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi mali saydamlık ilkesini sağlamaya çalışan IMF’nin "İyi Uygulamalar Tüzüğü"nde yer almaz?
Kamu kurumlarının her yıl yapacağı işleri tekrar tekrar açıklamasını gerektiren bütçeleme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi PPBS'nin (Planlama Programlama Bütçeleme Sistemi) program bütçeden farklılıklarından biri değildir?
Performans bütçe sisteminde bütçe hazırlıklarında ilk aşama aşağıdakilerden hangisidir?
Devletin bir yıl sonra neler satın alacağı ve bunlar için ne kadar ödeme yapacağını dikkate alan bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Polis devriye hizmetlerinde, gezilecek devriye başı maliyetlerden yola çıkarak yıllık kaynak ihtiyacını belirlemeye çalışan bütçeleme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Kamu hizmetlerin maliyetlerini parasal olarak ancak faydalarını belirli bir teknik birimle ifade eden program analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Politika ve program analizlerinde girdilerle çıktıları dikkate alan karar alma yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Delphi tekniği aşağıdaki tahmin yöntemlerinden hangisinde kullanılır?
Aşağıdakilerden hangisi program ve politika analizlerinde ortaya çıkabilecek sorunlardan biri değildir?
Aşağıdakilerden hangisi nedensel tahmin tekniklerinden biridir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın