Devlet Bütçesi Dersi 2014 – 2015 Yılı (Vize) Ara Sınav Soruları

Bütçeyi yasa olarak görmeyen bazı hukukçular, bütçenin hukuki niteliğiyle ilgili aşağıdakilerden hangisini söylemektedirler?
Sadece demokratik ülkelerde geçerli olan bütçe işlevi aşağıdakilerden hangisidir?
Çağdaş devlet bütçesi tanımında, klasik tanımdan farklı olarak aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?
Osmanlıda devlet bütçesi anlamında aşağıdaki kavramlardan hangisi kullanılmamıştır?
Devlet hizmetlerinin gerektirdiği maliyetlerin vergilerle veya borçlanmayla karşılanması tartışması aşağıdaki bütçe işlevlerinden hangisiyle ilişkilidir?
Harcamalar açısından, en fazla bütçede yer alan miktar kadar harcamanın, öngörülen hizmetler için yapılabilmesine olanak veren bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Bütçeyle yapılan tüm mali işlemlerin sorumlularının açıkça belirlenip, uygulama sonuçlarının değerlendirilebilmesi aşağıdaki hangi bütçe ilkesiyle ilişkilidir?
Devlet bütçelerinin ülkenin içinde bulunduğu ekonomik koşullara uygun hazırlanmasını gerektiren bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Kamu giderlerin gayrisafi olarak bütçeye kayıt edilmesi aşağıdaki bütçe ilkelerinden hangisinin ön koşuludur?
Bütçelerde samimiyet ve doğruluk ilkelerine uyulduğunu gösteren bütçe ilkesi aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi program bütçenin PPBS’ den farklılıkları arasında yer almaz?
Koruyucu Sağlık Hizmetleri 100.000
Aşılama Hizmetleri 50.000
Sağlık Taraması Hizmetleri 40.000
Kamu Sağlığı Reklamları 10.000

Yukarıdaki bütçe örneği hangi bütçe sisteminin sınıflandırmasıdır?
Performans bütçe sisteminde, bütçe hazırlıklarının ilk aşaması aşağıdakilerden hangisidir?
Devletin bir yıl sonra neler satın alacağı ve bunlar için ne kadar ödeme yapacağını dikkate alan bütçe sistemi aşağıdakilerden hangisidir?
Program bütçe sisteminde ilk önce yapılması gereken iş aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi girdilerle çıktıları dikkate alan karar alma yöntemidir?
Beyin fırtınası aşağıdaki tahmin yöntemlerinden hangisinde kullanılan bir tekniktir?
Belediye çöp toplama hizmetlerinin en uygun saatlerinin ve yerlerinin belirlenmesi aşağıdaki analiz tekniklerinden hangisi ile yapılır?
Kamu hizmetlerinin maliyetlerini parasal olarak ancak faydalarını belirli bir teknik birimle ifade eden program analiz tekniği aşağıdakilerden hangisidir?
Aşağıdakilerden hangisi en az maliyetle en fazla sosyal faydayı sağlamaya çalışan karar alma yöntemidir?
Sınavı Bitir

Yorum Yapın